Žydas

Žydą matyti – geras biznis; Žydę seną matyti – saugokis apgaulės; Žydę jauną matyti – greit būsi apgautas; Žydę gražiai pasirėdžiusią matyti – gerą sandėrį;...

Žvirbliai

Daugelį regėti – nepasisekimas; Skraidantį matyti – bus tau kas nors pažadėta, bet neištesėta; Gaudyti juos – netikėtas susitikimas; Girdėti giedantį – bjaurūs...

Žviegimas

Girdėti žviegiant – gausi negerą...

Žvejys

Matyti žvejus – nori tave apgauti...

Žvakidė

Su degančia žvake matyti – linksma žinia; Be žvakės – rūpestis; Nešti ją – turi gerų...

Žvakė

Sapnuoti žvakę ir uždegti – Jus neteisingai apkaltins; Kita reikšmė – rasite naujų draugų; Žvakę užgesusią matyti – kankins prisiminimai; Jei sapne žvakė baigianti degti...

Žvaigždė, žvaigždės

Sapne regėti aiškias, spindinčias žvaigždes – stipri sveikata ir klestėjimas; Jeigu jų daug – būsite laimingi; Blizgančias žvaigždes sapnuoti – džiaugsmas; Jeigu sapnuojate paslaptingai žybčiojančias...

Žuvys

Valgyti žuvį – galite laimėti loterijoje; Valgyti žuvienę – nuostoliai; Žvejoti žuvis – daraisi sau priešu; Mažos žuvys – rūpesčiai, liga; Jei žuvis didelė ar...

Žolė

Regėti ją – saugokis apgavikų; Pjauti – gyvenimo pagerėjimas; Gulėti vešlioj žolėj – meilių santykių pradžia; Nuvytusi – liga ir silpnybė; Išdžiūvusi žolė – nusiminimas;...

Žmonės

Daug žmonių regėti – ginčai ir barniai; Juodai apsivilkę – blogos naujienos; Skiepyti žmogų – pasirūpink apsisaugoti nuo visokių limpamų ligų; Pasikorusį žmogų matyti –...

Žmona, pačia

Žmoną su kūdikiu matyti – didelį džiaugsmą; Žmoną didelę ir storą turėti – tavo gyvenimas pagerės; Prie žmonos meilintis – laimingą ir gerą gyvenimą; Žmoną...

Žmogžudys

Apsiginklavusį matyti – saugokis netikėto užpuolimo; Žmogžudžių užpultam būti – greit pasirūpink paslėpti savo turtą, kad neįvyktų apiplėšimas; Matyti žmogžudį suimtą – visų pavojų...

Žiurkės

Matyti jas – netikėti priešai, kurie nori ką nors pikta tau padaryti; Žiurkę pagauti – priešų nugalėjimas; Būti sapne žiurkės užpultam – saugokis nepadorių moterų;...

Žirniai

Regėti arba raškyti jų ankštis – turto padidėjimas; Valgyti – būsi nekaltai kaltinamas bjauriu darbu; Žydį – įmonės...

Žirklės

Kirpti jomis – pinigai; Galąsti jas – ginčai, vaidai; Regėti – bėdos...

Žiogas

Girdėti arba jį matyti – gyvenimo apsunkinimas; Žiogą matyti ką nors įsikandusį – saugokis slaptų vagių, kad netektų nukentėti; Žiogą šokantį per šieną matyti –...

Žiniuonė

Matyti sapne žiniuonę – įspėjimas, kad be kitų pagalbos nepavyks surasti teisingo sprendimo; Jei sapne nusivylėte žiniuone, – stenkitės būti savarankiškesni. jeigu sapnuojate, kad geriate...

Žindymas

Moteriai žindyti sapne kūdikį – galite susirgti. Sapnuoti šį sapną žindančiai moteriai – didesnį dėmesį reikia skirti vaiko priežiūrai. Ištekėjusiai moteriai žindyti vaiką – laimė,...

Žiema

Nevedėliams – piktos žmonos; Vedusiems –...

Žiedas

Ji dovanotam būti – tau nori ką įkalbėti;Geležinį vestuvinis žiedas – sunkiai kovosite dėl gyvenimo; Pirkti žiedą – įsimylėsi. Žiedas – meilės simbolis, bet ir...

Žibuoklės

Skinti jas – rasti laimę meilėj; Gauti jų – netekti vietos; Puoštis jomis – laimėti per...

Žemuogės

Valgyti – nemaloni naujiena; Daugybė jų – įsimylėsi; Rinkti jas – negalavimas; Labai didelės – esi išdidus; Duoti jų kam – tave mini...