Žemė

Kasti ją – arti laidotuvės; Gulėti ant jos – maži...

Žąsys

Skaidančios – kelionė; Pešti jas – nusivylimas; Pjauti – didelis palikimas; Valgyti žąsieną – laimė; Kepti – aplankymas; Pirkti esi laikomas kvailiu; Ganyti – nemalonus...

Žaltys

Didelis – būsi apgautas; Mažasis – nemalonumai; Užmušti – nuginkluosi priešą; Besiraitąs – nuostolis; Daug žalčių – trumpas...

Žalerijos

Valgyti jas – didelis džiaugsmas; Pirkti – meilės...

Žaizdos

Patirsi nesmagumą arba gal bus įžeista savimeilė; Regėti jas – apsisaugosi nuo...

Žaibas

Matyti – didelius nemalonumus; Kryžminį žaibą matyti – nelaimingą nuotykį arba mirtį; Matyti žmogų griaustinio užmuštą – saugokis visokių nelaimių; Būti pačiam žaibo nutrenktam –...

Žagarai

Degantys žagarai – merūpestingumas; Vaikščioti po žagarus...

Žadintuvas

Sapnuoti žadintuvą – tavo sprendimai...

Žabai

Žali – džiaugsmas ir laimė; Sausi – vargas; Surišti – klaidingos...

Zylė

Sapnuoti zylę – reiškia esi...

Zuikis

Sėdintis zuikis – laimė ir turtai; Zuikį sapnuoti, jį gaudyti – turtai; Zuikį pagauti – laimingas šeimyninis gyvenimas; Nušauti – atsargiai elkitės su šautuvu; Užmušti...

Zebras

Sapnuoti zebrą reiškia, pavojų...

Zakristijonas

Sapnuoti zakristijoną yra įspėjimas, kad reikia visomis jėgomis vengti pavojingų situacijų. Nebandykite likimo...

Zakristija

Jei sapnuojate, kad esate zakristijoje – reiškia ginčus su sena jūsų pažįstama ir pavojų, kad galite vienas kito...

Yla

Įsidurti yla – už darbą gausi...

Vyžos

Matyti- didelį pasiryžimą darbuose; Vyžomis avėti – neturtingumą ir pažeminimą; Parduoti vyžas – didelį džiaugsmą ir nusikratymą sunkaus...

Vyšnios

Raškyti jas – linksmybė; Valgyti – malonios...

Vyrija

Būti joje – susiginčysi su...

Vyras

Regėti vyrą – malonios akimirkos; Jaunas vyras – rūpesčiai; Gražus, gerai nuaugęs, apsukrus vyrą – mėgausitės gyvenimu ir įsigysite turto; Stambus vyras – malonios valandėlės;...

Vynas

Gerti jį – tavo rūpesčiai neis niekais; Raudonas – visados esi nusiteikęs; Baltas – būsi patenkintas; Palieti jį – pražudyti savo...

Vyjimas

Matyti vijimą – pagaliau nurimti; Vejamam būti – būsi...

Voverė

Regėti ją – netikėtas džiaugsmas, taip pat mieli širdžiai draugai gali greitai Jus aplankyti; Voverę pagauti – pavojus; Būti jos kandžiojamam – rūpestis dėl vaikų...

Voratinklis

Regėti jį – įkliūsi į kokį nemalonumą; Sapnuoti  vorą audžiantį voratinklį – ramybė ir laimė namuose, geros perspektyvos; Juodas voratinklis – kėblumai dėl darbų; Sapnuoti,...

Voras

Sapne regite vorą – palankus likimas, jeigu būsite atidūs ir aktyvūs, tai reikalai klostysis gerai; Voras su kryžiumi ant nugaros – netikėtas įvykis, kuris sujaudins...