Atgaivinimas

Jei sapnuojate, kad matote ką nors atgaivinant, reiškia, kad tas, kurį laikote mirusiu, ir toliau gyvens tarp jūsų.

Atgimimas, prisikėlimas

Atgimti sapne arba prisikelti iš numirusiųjų – tai ženklas, kad turi pradėti kitaip tvarkyti savo gyvenimą, tiesiog reikia kažką keisti.

Ašaros

Sapnuoti ašaras yra teigiamas ženklas: laukia džiaugsmas, sėkmė; kitam sapne šluostyti ašaras – išsiskyrimas su mylimu žmogumi; Juoktis sapne iš verkiančio – neišskiriama draugystė.

Asilas

Regėti jį – nesantaika; bėgąs – ginčas su neišmanėliais, šmeištas, apgaulė; Mušti jį – esi žiaurus savo artimiesiems; turėti asilo ausis – įpulti į vargą; Jei asilas bliauna – pranašauja didelius nemalonumus ir gėdą; Girdėti asilo bliovimą reiškia apkalbas ir šmeižtą; Jei asilas stovi nejudėdamas – reiškia piktus kėslus; Jei asilas ganosi, reiškia ubagystę; Balnoti …

Asmens liudijimas

Sapnuoti, kad turite asmens liudijimą, reiškia – kad, kiek jūs nesimaskuotumėte, jus vis tiek atpažins.

Ašmenys

Sapnuoti daiktus, turinčius aštrius ašmenis – yra išdavystės ir apgaulės ženklas.

Armonika

Ją matyti arba ja griežti – reiškia linksmą naujieną; mokytis armonika griežti – reiškia nereikalingą laiko gaišinimą; Su armonika griežti šokantiems – reiškia jauniems didelį džiaugsmą, o seniems sunkų kūno nuovargį; armoniką pirkti – kas nors perkant ar parduodant apgaus; armonika parduoti – nusikratysi įkyrių žmonių.

Artišokas

Jei sapne matote artišoką, tai yra ženklas, kad jus ištiks dieglys.

Artistas

Apskritai sapnuoti artistą jums primena, kad esate persekiojamas nenaudėlių; sapnuoti, kad esate artistas, reiškia, kad būsite stipriai užgauti savo giminaičių.

Artojas

Ariąs – tikėkis gyvensiąs patenkintas.

Aruodas

Jei sapnuojate tuščią aruodą, reiškia skurdą ir nepriteklius. Jei aruodas pilnas, reiškia: sapnuojantysis susituoks su turtingu asmeniu arba laimės reikšmingą bylą, arba gaus didelį palikimą. Tai geras ženklas, reiškiantis turtą, pasiturimą gyvenimą

Arklys, žirgas

Sapne ant žirgo perplaukiate skaidrią upę – Jūsų norai išsipildys ir reikalai tekės ramia vaga;Jeigu sapnuojate, kad arklys Jus nubloškė ant žemės – likimas siųs daug išbandymų ar ligų; Sapne sugriebti žirgą už pavadžių ir priversti paklusti – laimė atsigręš į Jus; Vyrui matyti neišjodinėtą arklį – sutiksite merginą; Tvirtai laikyti nerimstantį arklį – įspėjimas, …

Arlekinas

Iš esmės visi sapnai, kuriuose veikia kaukėti personažai, yra blogas ženklas. Ypač, jei sapnuojate arlekiną, būkite atsargūs dėl savo ir kitų lengvabūdiškumo.

Arkivyskupas

Sapnuoti arkivyskupą yra liūdna pranašystė: iš tikrųjų rodo mirties pavojų.

Arklas

Arti laiminga santuoka.

Arklių šukos

Sapnuoti arklių šukas rodo, kad jūsų artimieji ne tik jūsų negerbia, bet ir tiesiog iš jūsų tyčiojasi.

Arbūzai

Sapne regėti arbūzus ar juos valgyti – kažkoks neigiamas atsakymas laukia.

Areštavimas

Sapnuoti, kad kažką areštuojate, reiškia, kad daugiau to pakęsti negalite; sapnuoti, kad esate areštuotas, reiškia didelius nemalonumus, kurie yra įveikiami; Matyti ką nors areštuotą skelbia išdavystę (giminaičio ar draugo), kuri jus nuves į pražūtį; Iš areštinės pabėgti – išvengsi didelės nelaimės.

Arfa

Skambinti patiem arfa sapne – jūsų sjausmai netikri; Sapnuoti, kad girdite skambinant arfa, reiškia, kad draugas stengiasi paguosti jus, nors iš tikrųjų jis turi kitokių tikslų.

Arimas, arti

Sapne arti dirvą – turėsi daug vargo, bet ir didelės naudos; Kitus ariant matyti – geri norai išsipildys.

Arbata

Gerti ją – patekti į gerą draugiją ar tiesiog geras gyvenimas laukia.

Arbatinukas

Sapnuoti arbatinuką – reiškia, kad surasite iš esamos padėties išeitį.

Arbatos krūmai

Arbatos krūmus sapnuoti – turi gerų draugų; po arbatos krūmu sapne sėdėti – išgirsi gerų naujienų; Arbatos lapus ar žiedus sapne skinti – geras uždarbis, sėkmė.

Apynasris

Sapnuoti, kad rankoje turite apynasrį, reiškia, kad patirsite giminaičių pasipriešinimą įgyvendinant savo sumanymus.

Apyniai

Sveikam – meilė; sergančiam – geras miegas; Sapne apynius augančius ir besivejančius apie namą – daug asmenų trokšta tavo meilės.

Apyrankė

Auksiniai žiedai ir apyrankės yra geras ženklas tik tada, jei esate pasipuošę brangakmeniais, ir atvirkščiai, – jei brangakmenių nėra, pranašauja liūdesį ir nusiminimą. Apskritai apyrankės, kad ir kokio metalo jos būtų, visada yra tuštybės, lengvabūdiškumo ženklas.

Arabas

Paaiškės neaiškūs dalykai.

Apvalkalas

Apvalkalą siaurą matyti arba jį turėti – reiškia sunkią ir ilgą ligą; Sudriskusį apvalkalą matyti -reiškia neturtingumą; Su baltu apvalkalu apsisiautus būti – reiškia greitas vestuves; Su nešvariu apvalkalu apsisiautus sapne būti – nepasisekimai.