Apversti

Sapnuoti, kad esate karietoje, kabriolete arba automobilyje, kurie apsiverčia, reiškia finansinius smūgius, kurie jus nuves prie bankroto ribos.

Apvesdinti

Sapnuoti, kad apvesdinate draugą arba giminaitį, reiškia laimę, kuri jūsų neliečia.

Apsiniaukti (oras)

Jei sapnuojate, kad dangus aptemo ir apsiniaukė, reiškia, kad atsitiks skaudus įvykis, kuris gali pakeisti jūsų gyvenimo kryptį.

Apsodinimas

Sapne apsodinti savus laukus – susilauksi pelno iš savo darbo.

Apšvietimas

Sapnuoti savo namus, apšviestus stipria šviesa, yra labai palankus ženklas, kad tik šviesa būtų graži ir tvarkinga, ir reiškia turtų ir gerovės augimą. Jei šviesa yra blanki, yra ženklas ligos, kuri gali baigtis mirtimi, arba nuosmukio jūsų šeimoje.

Apuokas

Sapnuoti apuoką yra bloga pranašystė ir pataria nieko nepradėti rytojaus dieną.

Apmėtyti akmenimis

Sapnuoti, kad ką nors apmėtote akmenimis arba matote tai darant kitus, reiškia: prisiminkite, kad anksčiau ar vėliau piktadariai bus nubausti ir teisybė triumfuos. Jei sapnuojate, kad jus apmėto akmenimis, reiškia, kad jie karčiai pasigailės dėl to, ką padarė.

Apranga

Apranga gali būti ir geras, ir blogas ženklas, priklausomai nuo aprangos pobūdžio ir kokybės, priklausomai nuo to, ar apranga yra prabangi, ar panešiota ir pan. Jei sapnuojate moterišką aprangą, reiškia, kad jūs per daug dėmesio skiriate išvaizdai, jei norite pasiekti tai, ko trokštate, keiskite savo elgesį. Bet jei tai jūsų nedomina, atvirai pasakykite tam, kurį …

Apsauga

Sapne apsaugą turėti – apgaulė; Apsaugos sapne netekti – įveiksi savo priešininką.

Apsiaustas

Per didelis – rūpestis; Suplyšęs – žadinti pasigailėjimą; sapnuoti, kad apsivelkate apsiaustą, reiškia globą iš giminaičių pusės ir didelės vertės pirkinį; Apsiaustą nusivilkti yra bėdos pranašystė; jei sapnuojate žmones, kurie apsivelka apsiaustą, reiškia, kad esate apsuptas veidmainių.

Apsiaustis, apgultis

Jei sapnuojate apsiaustį, kažkas nori jums padėti išeiti iš apgaulės. Stenkitės nuo savęs nutolinti tą žmogų, – jis siekia jus apmulkinti. Jei sapnuojate pilies apsiaustį, jūsų priešai neduos jums atokvėpio. Stenkitės nugalėti gudrumu.

Aplenkti

Ką bėgantį – pragyventi tą žmogų.

Aplodismentai

Sapnuoti, kad plojote, reiškia būsimus priekaištus ir pasmerkimus.

Aplošti kortomis

Kitus – reiškia sunkią ateitį; Pačiam būti aploštam kitų – laimingai seksis visi sumanymai; Lošiant kortomis neturėti pinigų – reiškia sunkų ir nelaimingą gyvenimą; Pralošus pinigus dar ir išgerti sapne – reiškia sunkią ir nemalonią ateitį.

Apleisti savo butą ir šeimyną

Greit pateksi į kalėjimą; Matyti kitą apleidžiant namus – per savo pažįstamus pakelti didelius nuostolius; Apleisti sapne valdiškus namus – reiškia didelį džiaugsmą.

Apkalbos

Sapne girdėti apkalbas – pažeminimas; Pačiam sapne kitus apkalbėti – saugokis piktų liežiuvių.

Apkaltinimas

Sapne būti apkaltintam kažkieno – pavyks išsissukti iš nemalonios situacijos.

Apkandžiojimas

Gyvūno arba vabzdžio – gali reikšti, jog toje vietoje prasidėjo uždegiminis procesas.

Aplankymas

Aplankytam būti – reiškia netikėta darbą; Aplankyti kitą – turto praradimas; Kunigo apsilankymas į, namus – reiškia kokią nors nesėkmę, dėl kurios gausi barti; Daktaro apsilankymas – reiškia didelę namų laimę; Elgetos apsilankymas reiškia greitą turtų netekimą.

Apiplyšęs

Sapnuoti, kad esate apiplyšęs arba matote ką nors kitą apiplyšusį savo aplinkoje, reiškia, kad jūsų laukia pasisekimas, didelės pajamos ir pelnas.

Apipurvintas žmogus

Apipurvintą žmogų matyti – reiškia sunkią ligą; Pačiam būti apsipurvinusiam – reiškia apšmeižimą; Bristi sapne per purvą – reiškia sunkius vargus.

Apkabinti

Apkabinti iš esmes yra išdavystės simbolis. Iš tikrųjų sapnuoti, jog apkabinate giminaičius arba draugus reiškia, kad veiksmas jau vyksta ir yra bloga pranašystė. Tačiau apkabinti nepažįstamą reiškia gerą nuotaiką ir nepaprastą džiaugsmą.

Apelsinai

Medyje – meilės rūpesčiai; Raškyti – tolima laimė; Valgyti juos – turėti bergždžio darbo, galima ir liga; Lupti – meilė.

Apetitas

Sapnuoti, kad turite apetitą, reiškia, kad turėsite skausmingų momentų.

Apgamas

Jei sapnuojate apgamą, pripažinkite savo kaltę, – būsite suprasti ir jums bus atleista; Jei sapnuojate apgamą ant savo veido – apgavystė.

Apgavimas

Apgautu sapne būti – nuostoliai; Apgauti sapne ką nors – nelaimė, kuri vėliau išeis į gerą.

Apgirtimas

Jei sapnuojate, kad nusigėrėte, reiškia, kad norite per daug gilintis į dalykus. Turėsite bjaurią staigmeną.

Apalpimas

Matyti sapne kitų alpimą reiškia netolimą nepažįstamo asmens malonę; Jei nualpsta tas, kuris sapnuoja, reiškia, kad netikėta puiki žinia jam suteiks džiaugsmą.

Apdovanojimas

Sapnuoti, kad jums įteikiamas arba jūs turite apdovanojimą, reiškia, kad gausite puikią tarnybą norimu laiku.