Betvarkė

Sapnuoti betvarkę – su tavim blogai elgiasi.

Beviltiškumas

Sapnuoti, kad esate netekęs vilties, reiškia: turėkite kantrybės, jūsų laukia geresnė ateitis.

Beždžionės

Laipiojančios – susidedi su kvailiais; Erzinti jas – iš netyčių ką užgauti; Nukauti – nugalėti atkaklų priešininką; Beždžionės sapne būti užpultam – liga.

Biblija, šventi daiktai

Matyti – reiškia didelį džiaugsmą ir pagarbą; Bibliją skaityti – ramumas; Matyti kitus bibliją skaitant – apgailestauja tavo draugai, padarę tau skriaudą.

Beržas

Regėti – būsi nubaustas; Lipti į jį – patirsi kokį malonumą.

Beržynas

Sapne matyti beržyną – planai, viltys turėtų išsipildyt.

Beldimas

Belsti – neraminanti žinią; Girdėti beldžiant – maloni naujiena.

Beprotis

Sapnuoti beprotį – galima mirtis artimo giminaičio; Pačiam sapne būti – saugokis pavojingos ligos.

Beretė

Sapnuoti, kad nešiojate beretę, reiškia: jei esate moteris, beprotiškai įsimylėsite vyriškį, kuris nebus vertas jūsų jausmo, jei esate vyras, sutiksite savo svajonių moterį.

Berniukai, merginos, vaikai

Sapnuoti, kad matote triukšmaujančius berniukus, reiškia rūpesčius ir nemalonumus. Apskritai tai nėra geras ženklas, išskyrus, kai nesusiję su jų nepaprastu grožiu. Sapnuoti gražią mergaitę ir su ja kalbėti reiškia džiaugsmą ir laimę Ją bučiuoti yra geras ženklas viengungiams, taip pat yra ženklas barnių tiems, kurie yra vedę; Matyti merginą bėgančią reiškia būsimus finansinius sunkumus; Matyti …

Begalvis

Sapnuoti ką nors be galvos reiškia, kad kažkas iš jūsų pažįstamų ar net artimų giminaičių netrukus atliks veiksmą, dėl kurio graušis visą gyvenimą; Sapnuoti kokį nors gyvūną be galvos reiškia blogį.

Bėgimas

Regėti bėgančius – pinigai; Matyti merginą bėgančią reiškia būsimus finansinius sunkumus; Pačiam bėgioti sapne – geras, geniali šaus į galvą mintis; Nuogą žmogų bėgant matyti – apgavimą; Norėti bėgti ir negalėti – kokį nors nelaimingą atsitikimą; Matyti daug bėgiojant žmonių – nusikratymas blogų žmonių; Paskui savo priešą bėgti – saugokis vagių ar tiesiog priešus dabartinius …

Belaisviai

Regėti juos ar pačiam būti – tapsi priklausomas nuo kažko.

Belangė, kalėjimas

Sapnuoti, kad esate kalėjime, reiškia, kad niekada neišklysite iš doros kelio; Įeiti į kalėjimą yra liūdna sunkaus darbo ir nesėkmės pranašystė; Išeiti iš kalėjimo reiškia viltį ir gyvenimo pagerėjimą.

Bedantis

Jei sapnuojate, kad esate be dantų, nuodėminga meilė suris jūsų sveikatą ir turtą.

Bedarbis

Sapnuoti, kad esate bedarbis – neviltis; Šiaip bedarbį matyti sapne – liga, badas.

Bedugnė

Apskritai bedugnė rodo būsimus dvasinius negalavimus; Eiti bedugnės kraštu reiškia neišvengiamą pavojų; Matyti bedugnę iš toli reiškia protingą įspėjimą; Būti bedugnėje yra liūdniausias ženklas; Įkristi į bedugnę reiškia taip pat spąstus jūsų geram vardui. Todėl, jei sapnuojate, kad krintate į bedugnę, labai būkite atsargus darydamas skubius sprendimus, – galite padaryti klaidų, kurias bus sunku ištaisyti; …

Bauda

Sapnuoti, kad gaunate baudą reiškia pajamas ir spekuliaciją.

Baudimas

Sapnuoti kieno nors baudimą yra blogas ženklas, apkalbos. Būti nubaustam reiškia, kad bus suduotas smūgis jūsų išdidumui, gėda.

Bazilikas

Jei sapne matote baziliką ir esate vyras, jauna, žavi, moteris jums apsuks galvą, dėl jos jūs užmiršite viską ir baigsite dideliame skurde; Jei esate moteris, tai toks sapnas yra palankus, – reiškia didelę meilę ir laimę.

Bažnyčia

Būti joje – kentėjimų palengvėjimas; Jei sapnuojate, kad esate bažnyčioje turėdami tikslą dalyvauti pamaldose arba atsiklaupę meldžiatės, yra gerumo, džiaugsmo ir paguodos ženklas; Sapnuoti, kad jūs įeinate į bažnyčią, reiškia, kad būsite kilnus ir gerbiamas žmogus; Matyti šventei papuoštą bažnyčią reiškia palikimą, bet lydimą nuobodžių teisminių ginčų; Kalbėti arba blogiau – ginčytis bažnyčioje yra tikras …

Bebras

Sapnuoti bebrus yra puikus ženklas, reiškiantis džiaugsmą namuose.

Bastutis (kopūstas)

Kirsti juos – gerovė; Piaustyti – nuobodulys; Sodinti – geras gyvenimas; Valgyti – sunkus gyvenimas.

Batai

Jei sapnuojate, kad turite suplyšusius batus, reiškia skurdą; Jei sapnuojate, kad einate per purvą, pranašauja didelį skurdą; Jei sapnuojate, kad turite naujus batus, reiškia gerovę ir sėkmę; Siūti batus turtuoliui reiškia vargą ir savo turtų praradimą, kartu toks sapnas reiškia džiaugsmą ir pajamas darbininkui; Moteriški batai reiškia, kad jūsų žmona bus neištikima su kariškiu; Vyriški …

Batsiuvys

Sapnuoti, kad matote batsiuvį ar juo esate, reiškia, kad jūsų gyvenimas praeis kukliai ir ramiai; Su batsiuviu kalbėtis – naujienos.

Barzdaskutys

Regėti jį – nuostoliai; Būti jo skutamam ar muilinamam – apgavimas.

Basas

Sapnuoti, kad esate basas, arba matyti ką nors basą reiškia finansinius sunkumus, kurie pastatys jus į keblią padėtį; Nepatogia avalyne sapne avėti ir ją nusiauti – beviltiškos pastangos pataisyti reikalus.

Baseinas

Sapnuoti baseiną rodo, kad greitai jis arba ji, kuriuos jūs mylėjote, jus paliks ir dėl to jūs labai kentėsite; Jei per sapną matote baseiną su auksinėmis žuvelėmis, yra ženklas, kad turėsite nedidelių malonumų. Jeigu mergina sapnuoja, kad plaukioja baseine – geras ženklas, nes jos tvarkingumas ir dorovė padės susirasti tikrą gyvenimo draugą; Sapne regėti švarų …