Drobė

Plona – tauravimas; Stora – mažos pajamos.

Drevė

Drevę sapnuoti – artimos moters ar žmonos nėštumas; Drevę pilną medaus – patirsi daug malonumų.

Driežas

Regėti jį – turi slaptų priešų, ar tiesiog teks būti gausiame nemalonių, nemielų žmonių būryje; Driežą sapne užmušti – pavojus nugalėsi; Valgyti – neteisingai būsi apkaltintas.

Draugas

Šiaip matyti draugą – geri įvykiai; Bet jį įžeisti sapne – liga; Regėti mirusį – netikėta žinia; Regėti seniai bematytą – nuliūdimas; Juoktis su juo – arti išsiskyrimas; Draugui sapne pinigų paskolinti – nuostolis netikėtas, nenumatytas; Draugą namuose priimti – nesutarimai.

Drebėti

Bėda, skurdas; Nuo šalįio drebėti – liga; Iš baimės – pateksi į nemalonę kažkam.

Drebučiai

Juos sapnuoti ar dar blogiau valgyti – turėsi daug bėdų artimiausiu metu.

Drebulė

Matyti ją – saugokis blogų draugų; Drebulę nupjautą matyti – turėsi nenaudingą darbą; Iš drebulės ką nors dirbti – nepelningą darbą.

Doleriai

Sapne juos regėti – turtas; Gauti ar pirkti – netikėtas pelnas ar geras darbas.

Domino

Žaisti domino sapne – šiuo metu reikėtų mažiau nervintis dėl smulkmenų.

Dovana

Sveikam sapnuoti dovaną – džiaugsmas; Ligoniui – sveikata; Kažkam padovanoti sapne dovaną – gali susipažinti su žmogumi tau gerą linkinčiu, tiesiog įsigysi gerą draugą, tik jau ne meilę.

Dovanojimas

Kažkam padovanoti sapne dovaną – gali susipažinti su žmogum tau gerą linkinčiu ar tiesiog įsigysi gerą draugą, tik jau ne meilę.

Drabužiai

Drabužius sapne pirkti – laimė, netikėta sėkmė; Vaikiškus drabužėlius sapnuoti – šeimyniniai barniai; Juodi – gedėjimas, skausmas; žali – tavo troškimai įvyks; Geltoni – pavydas; balti – netrukus bus vestuvės arba teks sudalyvauti netikėtose iškilmėse; Jei sapne suplyšta – barniai; Dėmėti – sutepti savo vardą; Raudoni – būsi išdidus; įvairių spalvų – kelionė; Pilki – …

Dramblys

Šiaip dramblį matyti sapne – sėkmės ženklas; Joti juo – laimė visur; sėdėti ant dramblio – pagerbimas, padėkojimas; Nukauti arba regėti nukautą – sumanymų žlugimas.

Dobilai

Dobilus sapnuoti – visapusiška laimė; Regėti žydinčius – gera ateitis; Dobilo lapas – laimė visur; dobiliena – geros pajamos; Pjauti dobilus – gerai seksis auginti gyvulius.

Dokumentai

Rasti – atsitiktinis pelnas; Pamesti – sielvartas, sukrėtimas; Sovaną gauti – tavęs pasigaili; duoti – džiaugsmo patirti; Šiaip dokumentus sapnuoti – laukia labai svarbus reikalas, šiaip dėl kurio neverta nerimauti, nes viskas klostysis gerai.

Direktorius

Regėti jį – troškimų, planų išsipildymas; Kalbėtis su juo – teks kažkam vadovauti; Direktorium sapne būti – netikėti nemalonumai iš nepažystamųjų pusės.

Dirva

Išdirbta – tavo viltys išsipildys; Apleista – nemaloni nelauktybė; Dirvą pačiam dirbti ar ją arti – pagarba, netikėtas praturtėjimas.

Diržas

Vaikams sapnuoti diržą – prasižengimas; Suaugusiems – pažeminimas; Diržą odinį turėti arba jį matyti – reiškia gerą pasisekimą; Diržą užsisegti – sveikata ar gera arba reiškia jos pagerėjimą; Diržą sidabrinį matyti – saugokis sužeidimų; Auksinį diržą matyti – reiškia didelį džiaugsmą ir meilę; Matyti diržą nuo liemens nusmukusį – saugokis meilės suirimo; Ką nors diržu …

Disertacija

Sapne disertaciją ar šiaip kažkokį mokslinį darbą rašyti – nerimas; Skaityti – rūpesčiai.

Diplomas

Diplomą sapnuoti – teks prieš kažką nusižeminti, ir paminti savo orumą arba kažkam nusileisti; Gauti jį – nauji įsipareigojimai užgrius.

Dirbtuvė

Dirbtuvę sapnuoti – pasikeitimai dabartiniam gyvenime.

Dievas

Matyti arba jį garbinti – didelį, džiaugsmą ir laimingą gyvenimą; Melstis ir prašyti ko nors Dievą – pasitenkinimą gyvenimu; Dievą matyti ir su juo kalbėtis – reiškia didelį džiaugsmą; Danguje Dievą matyti – būsi visuomet doras ir geras žmogus; Dievą kalbant iš Dangaus matyti – klausyk bažnyčios pamokymų; Dievui nusiskųsti dėl sunkaus gyvenimo – tau …

Dilgėlės

Augant matyti – tuščios viltys; Dilgėles baltai žydint matyti – didelį pasisekimą meilėje; Būti dilgėlių sudilgintam – saugokis savo draugių, kad negautum kokios nors ligos; Dilgėlę bučiuoti – didelius nemalonumus.

Dezertyras

Regėti jį – nuoskauda, pažeminimas.

Dėžės

Pilnas visokių šiukšlių matyti – sapnas įspėja kad turėtum taupyti labiau, nes gyvenant bus reikalingos santaupos; Dėžes tuščias matyti – didelę gėdą; Dėžę gauti dovanų – saugokis apgavikų, tuo labiau jei taip ir sapne jo turinio mepažiūrėjai; Matyti nešvarią dėžę – nemalonią dovaną; Matyti prakiurusią dėžė – saugokis, kad nepamestum ko nors; Dėžę gražią raudonos …

Diegliai

Dieglį šone turėti – reiškia sunkią ir netikėtą ligą; būti stipriai dieglių suremtam – papulsi į moterų nemalonę; dieglį krūtinėje turėti – reiškia širdies skausmą.

Diena

Gražią, giedrą matyti – reiškia didelę laimę; Dieną auštant matyti – sunkaus gyvenimo baigimą; Dieną temstant matyti – jau artinasi tavo gyvenimo galas, tiesiog didelė galimybė nelaimingo atsistikimo; Dieną lietingą matyti – reiškia pradžią didelių vargų ir nemalonumų, liūdesį; Ūkanotą dieną sapnuoti – laimė;

Devyni

Regėti šį skaitmenį – laimėjimo ženklas.

Dėmės

Ant drabužių – rūpesčiai, šiaip dėmę sapnuoti reiškia susidursi su sunkumais.