Ėgliai

Su uogomis kramtyti – didelį džiaugsmą ir gerus pasisekimus; ėglius deginti – nepaprastą laimę; Būti ėgliais apsikaišiusiam – išdidumą; Matyti ėglių vežimą vežant – panelėms artimas vestuves, o vyrams piršlybas; Su ėgliais ką nors mušti – greitą gyvenimo prabėgimą.

Ėjimas, vaikščiojimas

Greitai – kliūtis; po žolyną – draugas tave išduos; Po purvyną – turėsi daug nemalonumų; Vaikščioti atbulai – reikalai blogi; Šiaip vaikščioti sapne – barniai, bėdos, t.y blogas ženklas; Vaikščioti, eiti nežinomomis vietomis, klaidžioti sapne – įsivelsi į bėdą, to net nežinodamas dabar, tai išaiškės tik ateitį.

Ėriukas

Ganykloj – namų laimė; Rasti paklydusį – laimingai išsirinkti vyrą; Pjauti – turi pasisaugoti išdidumo, gali būti ašaros, susikrimtimas; Šokinėjantis – turėsi džiaugsmo iš vaikų; Bliovimas – kažko teks išsižadėt.

Ėdalas

Ėdalą kiaulėms ruošti – netikėtus ir nemylimus svečius; Matyti kiaules ėdant iš lovio ėdalą, – pasirūpink nusikratyti nepageidaujamus svečius; Nešti ėdalą ir išlieti – gerą pasisekimą su moterimis.

Ėdžios

Matyti ėdžias arba ką nors ant jų dėti – ūkininkams gera pasisekimą, bet jei yra auginami gyvuliai gali reikšti gyvulių ligas, o šiaip žmonėms laimingą gyvenimą; Matyti ant ėdžių žalią šieną – reiškia didelį džiaugsmą ir gerus pasisekimus; Matyti daug visokių gyvulių iš ėdžių ėdant – saugokis visokių išnaudotojų; Matyti gražią panelę, duodant arkliams ėsti …