Gyvūnas

Apkandžiojimas gyvūno arba vabzdžio – gali reikšti, jog toje vietoje prasidėjo uždegiminis procesas; Jei sapne esate apsuptas galvijų ar šiaip gyvūnų kažkokių – tai gali reikšti, kad sapnuojančiajam gresia nemalonumai ir rūpesčiai; Jei gyvūnai puola ir reikia nuo jų gintis – gali reikšti baisią nelaimę ir įvairius pavojus, kurių patartina pasisaugoti.

Gyvuliai

Glostyti juos – abejotinas pelnas; Girdėti kalbančius – kiti tave aplenks; Penėti juos – laimė.

Gūžta

Dyka – ilgai nebūsi tėvynėj; Su paukščiukais – didelis pelnas; Išimti iš medžio – arti vestuvės; Su kiaušinėliais – gražus šeimos gyvenimas, daug vaikų.

Gydytojas

Susapnuotos ligos, ligoninės, gydytojai – gali reikšti jog jus neraminanti problema yra psichologinė; Gydytojas išrašantis receptą – reiškia, kad reikalai greit pajudės į priekį ir jūs netrukus rasite reikiamą sprendimą; Sapne kalbėtis su gydytoju – tavęs tyko nelaimė ar liga; Jei gydytojas tyli – priešai turės nuostolių.

Gyslos

Regėti jas – didelis nemalonumas.

Gyvatė

Sapnuoti gyvates – perspėjimas apie gresiančias blogybes; Sapnuoti gyvatę po kojomis ar lova – neapkęsite savęs dėl blogų darbų; Vaikščioti sapne tarp gyvačių – baimė dėl ligos; Sapne gaudyti gyvatę – rasite išeitį iš sunkios padėties; Jeigu sapnuojate, kad Jums įgėlė gyvatė – priešai pakenks Jūsų darbui; Jeigu sapne regite, kad gyvatės gelia kitiems – …

Grybai

Grybauti – už savo darbą gausi atpildą; Valgyti juos – gyvensi be ligos; Sapnuoti grybą taip pat gali reikšti, kad Jums pavyks nusikratyti įkyrių jaunikaičių.

Gulbės

Gulbės – laiminga santuoka, vaikai; Jos sparnus matyti – didelis džiaugsmas.

Gulėjimas

Gulėti ore – tolimas kelias; Palapinėj – gera ateitis; Vežėčiose – geri prekybiniai santykiai; Bažnyčioj – būsi apšmeižtas; Gulėti su nepažįstamu žmogumi – amžiną laimę; Gulėti su motina – reiškia neaiškią draugystę; Gulėti su nuskurdusiu elgeta – didelį šeimyninį skurdą.

Griuvėsiai

Griuvėsius matyti – saugokis nelaimingų atsitikimų; Matyti griuvėsius naujos medžiagos ir vaikštinėti po griuvėsius – sunkų ir nelaimingą darbą; Matyti griuvėsius degant – saugokis nelaimės, kad netektų nukentėti; Iš griuvėsių vėl ką nors nauja statyti – pasirūpink viską naują padaryti; Matyti daug darbininkų prie griuvėsių dirbant – džiaugsmas.

Grotos

Matyti grotas geležinės – būsi apsaugotas; Žiūrėti pro jas – daug neteksi per savo neprieinamumą.

Grūdai

Paukščių lesami – nuostoliai; Sėti juos – nauji sumanymai.

Grumtis

Su draugu – gedulas; Su vaiku – nelaimė; Su svetimu – pavojus; Su žvėrimi – apkalbėjimas.

Grindinys

Geras – vienodas gyvenimas; Nelygus – nepaslankumas.

Griovys

Griovius kasant darbininkus matyti – sunkų, bet pelningą darbą; Per griovį šokti – pasisaugojimą nuo apgavikų; Eiti per griovį ir į jį, įkristi – netrukus įpulsi į sunkų gyvenimą; Griovį kasti – sunkų ir nepelningą darbą; Griovį matyti pilną vandens – jei švarus vanduo – gerą ateitį, jei dumblinas – susirgimą.

Griežtuvas

Griežti juo – įgrįsti kam nors; Girdėti griežiant – būsi pokylyje.

Griaustinis, griausmas)

Matyti griaustinį – gerovė bei išgirsi nuostabių žinių, girdėti tik – viršininko pyktis; Tolimas – įspėjimas, permaina; Stiprus – išsipildys norai; Negarsus – nelaukta ir greita gerovė. (atsiuntė reda)

Grietinė

Regėti ją – palikimas; Valgyti – sveikata.

Grąžtas

Regėti jį arba gręžti juo – kliento mirtis.

Grėbti

Grėbiant šieną matyti – didelį džiaugsmą; Pačiam grėbti – gerą pasisekimą; Grėbėjas matyti dainuojant – laimingą ateitį; Jeigu grėbėjos su pjovėjais žaidė, tai didelę gėdą turėsi; Sugrėbtas kupetas šieno matyti – turtingumą; Matyti šieno kupetas pūvant nuo lietaus – ūkininkams sunkius metus, o šiaip žmonėms nepasisekimas; Bjaurią bobą grėbiant šieną matyti – nuliūdimas.

Grafinas

Pilnas grafinas – netikėti ir nemalonūs svečiai; Vanduo grafine – pasipūtimas, iš kurio šaipysis draugai bei šeimos nariai; Sudaužyti grafiną – pasiryžimas pamiršti praeitį, permainos; Gerti iš grafino – darbas, kuriam negalėsite skirti daug laiko.

Grandinės

Geležinės – vieniša senatvė; Auksinės – arti vestuvės; Būti sukaustytam jomis – tavo reikalai sustingę, sutraukyti – nugalėti kliūtis.

Grandyklė

Regėti grandyklę – už savo darbštumą negausi atpildo.

Gitara

Gitarą sapnuoti – pasisekimas; Gitarą skambinant girdėti – laimingą gyvenimą; Pačiam skambinti gitara – tavo sumanymai geri; Gitaros stygas nutrūkusias matyti – širdies skausmą; Matyti daug energingų gitaromis skambinant – gerą pasisekimą; Gitara skambinant matyti – teks būti pokylyje; gitara mušant per galvą matyti – blogą sugyvenimą šeimoje; Matyti mylimą žmogų gitara skambinant – susirūpink …

Glamonėjimas

Glamonėti savo tėvus – didelė apgavystė; Glamonėti merginą – gerą ir laimingą gyvenimą; Glamonėti merginai vyrą – didelį, džiaugsmą ir pasisekimą meilėje; Glamonėti nepažįstamus žmones – persiskyrimą su mylimu žmogumi; Glamonėti biaurią moterį – nelaimingą gyvenimą.

Globotojas

Regėti jį – turi atsižvelgti į savo pareigas; Tapti juo – neturi kištis į svetimus reikalus.

Gluosnis

Nusviręs ties vandeniu – liūdnos dienos.