Gira

Gerti ją – liga.

Girtuoklis

Regėti jį – nelinksmas gyvenimas.

Ginklas

Turėti jį – laukia susirėmimas su kuo nors; Girdėti ginklų žvangesį – patirsi baimės; Regėti kruviną – neramūs laikai; Sutrupinti – liksi priešams beginkliu.

Gintaras

Regėti – gauti dovaną; Rasti – netikėta laimė.

Gipsas

Tikra draugystė ir širdinga meilė.

Gimdytojai

Kalbėtis su jais – klotis; Mirusius regėti – džiaugsmas; Sergančius – priepuolis.

Giminės

Regėti juos – nemalonumas; Mirę – mirties pavojus.

Gimnazija

Mokytis joje – šį tą pasiekti per gyvenimą.

Ginčas, ginčytis, ginčai (barniai)

Jeigu sapnuojate, kad dalyvaujate moksliniame dispute -  esate labai gabus ir pasieksite aukštą padėtį visuomenėje; Sapne ginčytis dėl niekų – sveikatos pablogėjimą arba neteisingą apkaltinimą; Jeigu sapne susiginčijote su savo draugu – galite turėti didelių išlaidų, o jeigu ketinate imtis kokių nors svarbių darbų, atidėkite juos geresniems laikams; Jeigu mergina sapnuoja, kad susiginčijo su savo …

Giedojimas

Pačiam sapne giedoti – širdies nerimas; Sapne girdėti – pateksi į avariją, ar tiesiog nesėkmės.

Giesmė

Sapne girdėti – pateksi į avariją, ar tiesiog nesėkmės; Pačiam sapne giedoti – širdies nerimas.

Giltinė

Per laukus su dalgiu ateinančią giltinę sapnuoti – gresia liga; Jeigu sergate – sunkiai pagysite; su ja kalbėtis – atkreipkite dėmesį į savo sveikatą, galite susirgti; Su giltine grumtis – gresia pavojus; Pargriauti giltinę – būsite sveiki; Šiaip sapne giltinę regėti – yra bloga pranašaujantis ženklas, dažniausiai reiškia ligą, t.y problemos su sveikata arba palikimas, …

Giluma

Gilumą kokią nors matyti – saugokis nelaimės; Į gilumą įeiti ir atsistojus uždainuoti – saugokis savo draugų, kad jie neįtrauktų į kokias nors nemalonias bylas; gylį matuoti su kokiu nors įrankiu – greit pasieksi savo tikslą; Jūrų gylį matyti matuojant – didelį pasisekimą.

Gimdymas

Gimdyti – turi naujų sumanymų; Gimdant matyti – sielojimasis dėl nuostolio.

Gėrybė

Turėti ją – gera ateitis; Pirkti – rasti gerovės kelią; Parduoti – reikalų pablogėjimas; Nuomoti ją – sužadėtuvės.

Gesyti

Gaisrą – laimė; Žiburį – neįvykusi viltis.

Gerti

Gerti iš dailaus, brangaus indo – laimė visuose reikaluose; Iš nešvaraus – šmeižtas; Gerti iš stiklinės – džiaugsmas; gerti ir neatsigerti – tyko pavojai ir gali būt sunkumai dėl finansų; Skanų gėrimą gerti – gerovė; Degtinę gerti ir pasigerti – išduosi draugą, mylimąjį.

Gervė

Matyti jas – neištikimi draugai; Skrendančios – geros žinios; Tupinti – ryžto trumas; Šokinėjanti – geri laikai ateina, sėkmingi; Lesanti – triukšmingas džiaugsmas.

Generolas

Būsi aplankytas garbingo žmogaus arba liūdesys.

Genys

Genį įvairių spalvų sapnuoti – greit būsi kviestas į linksmą draugiją; Genį lekuojant matyti – gausi laišką iš tolimų kraštų; Genį sausame medyje su snapu kalenant matyti – greit išgirsi nemalonią naujieną; Daug genių pešantis matyti – tavo draugai susimuš; Genį ant žalio medžio matyti – gausi gerą žinią laišku; Genį sugauti ir juo džiaugtis …

Gėralas

Gerti jį – nedraugiškumas.

Gelda

Pilna – pavykusis taupumas; Tuščia – nuostoliai.

Gėlės

Regėti jas – greit savo laimę gadinti; Rišti – bus vestuvės; Skinti – džiaugsmas; Puoštis jomis – greit pereinąs džiaugsmas; Nuvytusios – liga, pasipūtimas, išdidumas; Gėlių darželį sapnuoti – džiaugsmas, sėkmė; Baltos – džiaugsmas.

Geležinkelis

Jį matyti – nesėkmė; Važiuoti juo – dideli rūpeščiai.

Geležis

Įkaitinta – abišalė meilė, kai kuriems gali tai reikšti ir kraujo praliejimą; Kalti ją – reikėtų tramdyt save, nes kils barniai, kurių kaltininkas pats ir būsi.

Gelumbė

Plona – gyvenimo prabanga; Stora – nesisekimas.

Gegutė

Girdėti kukuojant – didelį džiaugsmą ir gerus pasisekimus; Matyti gegutę kukuojant ant aukšto medžio – greit gerą naujieną išgirsi; Gegutę nušautą matyti – nemalonią naujieną; Matyti gegutę kukuojant ant lango – baisią namų nelaimę.