Gąsdinimas

Sapne ką nors išgąsdinti – nesusipratimai laukia.

Gatvė

Eiti ja – daug laimės; Eiti drauge su daugeliu žmonių – geri reikalai; Vaikštinėti ja – artimi santykiai; Sapnuoti gatves pilnas žmonių nepažįstamų – turėsi daug vargo; Tuščią gatvę sapnuoti – praleidai kažkokią gerą progą.

Gaudimas

Nuostabus ir nemalonus įvykis.

Gėda

Jausti ją – pasisekimas prekyboj ar tiesiog nugalėsi sunkumus; Kitą sapne susigėdusį matyti – būsi nepatenkintas savimi.

Garlaivis

Šiaip sapnuoti garlaivį – geras ženklas; Juo plaukti ramia jūra – džiaugsmas ir pasisekimas visuose reikaluose, plaukti neramiomis ir banguojančiomis jūromis – nesėkmė.

Garsas

Ūžiant upę girdėti – patirsi negailestingą nuosprendį.

Garstyčios

Valgyti jas – tavo troškimai bus patenkinti; Uostyti – savo pareigas eiti noromis.

Garas

Rūpesčiai ir kentėjimas.

Garbė

Ją patirti sapne – perspėjimas, kad nepakliūtum į bėdą ar net į kalėjimą; Garbinti sapne save ar kitą žmogų – nuliūdimas ar paniekinimas.

Galvažudys

Galvažudžius matyti arba su jais kalbėtis – saugokis, kad nepapultum į nemalonias pinkles; Jeigu vienas galvažudys užpuolė – pasitikėk savimi; Būti galvažudžio nužudytam arba sužeistam – nuostolius ir nepasisekimą; Jeigu žmogžudį užpuolei – saugokis nepadorių žmonių, kad nereikėtų su jais susikirsti; Galvažudžius lendant pro langą matyti – saugokis vagių; Nuo galvažudžių prie lango gintis – …

Galvijai

Ganykloj – laimė, turtas; Perkarę – sunkūs laikai; Atsiganę – graži ateitis; Ginti juos – sulaukti džiaugsmo; Didelė jų banda – geras gyvenimas; Pačiam ganyti turtingiesiems – gėda ir pažeminimas, vargšams – nauda ir laimė; Galviją sapne už ragų pririšus vesti – džiaugsmas; Mušti jį – nelaimė.

Gandras

Regėti vaikščiojant – laiminga santuoka; Skrendanti – sumanymo pasisekimas abejotinas.

Ganykla

Graži, žalia – geras pelnas; Su galvijais – turtas, laimė.

Gaisras

Matyti – netikėtą džiaugsmą; Degant namus matyti – turtingiems gerą pelną, o neturtingiems patvarumą; Prieangį degant matyti – šeimininkėms nelaimingą nuotykį, o kitiems išgąstį; Pačiam degti ar sudegti – turėsi didelę bėdą, nelaimė; Javus degant matyti – nelaimingą gyvenimą; Gaisras didelis – nuliūdimą; Matyti naminius baldus degant – didelį nuostolį; Degančią lovą su patalais matyti …

Gaivinimas

Nualpusį gaivinti – už seniai atliktą bei užmirštą darbą, bus atlyginta dabar.

Gąlastuvas

Jį tiesiog sapne regėti – netikėtas radinys, ką nors gąląsti pačiam – pagaliau pasiryši veikti, meilė naujam darbui.

Galva

Plika – venk kvailybių; Žila – turtai netikėti, garbė; nukirsta – pasisekimas ir pasitenkinimas; Didelė – išgąstis, gražiais plaukais – esi mylimas; Trinkti ją – išvengsi pavojaus; Nukirpta – nelaimė ir apgavimas; Sužeista – vargingas darbas; Apdengta – ištiks tave kas pikta; Turėti gyvulio galvą – saugokis neapgalvotų žingsnių; Nukirsti kam galvą – pasipelnymas; Turėti …

Gadinimas

Gadinti, ką nors sapne – nepastovumas, blaškymasis; Tyčinis ko nors sugadinimas – su kuo nors netikėtai teks susipykti.

Gaidys

Regėti jį – būsi įtartas; Girdėti giedant – esi mylimas; Regėti dedant kiaušinį – netikėtas palikimas, loterijos laimėjimas; Pagauti jį – pasisekimas; Gaidį piauti – nemalonumai su artimiausiais žmonėmis.

Gailestis

Gailėti ko – gausi linksmą žinią, bet kai kuriems gali reikšti kad artimiausi planai gali sužlugti.