Kūtė, tvartas

Matyti arba joje būti – gerą ir laimingą gyvenimą; Kūtėje gyvulius šerti – gerą gyvulių pasisekimą; Pačiam kūtėje gyventi – didelį skurdą ir vargą; Kūtė tuščia – greit turėsi nuostolių.

Kvepalai

Uostyti kvepalus – apgaulingi džiaugsmai; Sapne kvepintis – darbe arba draugų būryje patirsite didžiulį džiaugsmą; Jausti kvepalų aromatą – laimingi nuotykiai; Jeigu sapne dusti nuo kvepalų aromato – pasilinksminimai pakenks Jūsų gabumams; Sapne mergina gauna dovanų kvepalus – širdies drama; Pirkti kvepalus – per gerai apie save galvojate; Merginai maudytis kvepiančiame vandenyje – artėja jaudinantys …

Kviečiai

Kviečius matyti laukuose su didelėmis varpomis – ūkininkams gerus metus, o šiaip žmonėms – gerą uždarbį; Kviečius su mašina kulti – naudingą darbą; Kviečius sapne malti su naminėmis girnomis – būk taupus, kad nereikėtų badauti; Pyragą kepti arba valgyti – didelį perteklių maisto; Kvietinę duoną valgyti – gerą ir naudingą uždarbį; Kviečių vežimą vežant matyti …

Kvotimas

Laikyti jį – po sunkios kovos pasiekti tikslą.

Kurpės

Autis naujomis – patirti ką miela; Ankštos – pasunkėjęs gyvenimas; Nuplyšę – liksi nuskriaustas; Šveisti jas – būsi gerbiamas ir mylimas; Taikyti – rami gyvata; Pamesti – nemažas nuostolis; Daugeli jų matyti – byla; Pirkti – kelionė.

Kurpius

Kenkti sau neapsigalvodamas.

Kurtas

Smarkiai padirbėjęs laimėsi.

Kuodelis linų

Greit nenudirbsi sunkių darbų; Kuodelį pešiojant matyti – greit pavargėlis prašys skriaudos atlyginimo; Iš kuodelio pešioti ir verpti – dar sunkumai tave spaus.

Kuoka

Mojuoti ja – pergalėsi pavydžius priešus.

Kuosa

Girdėti ją kranksint – pagarbos netekimas; Regėti skraidant – gyvenimo atmaina.

Kupra

Kuprotam būti – didelė pergalė; Kuprotą regėti – pelnas.

Kurmis

Regėti jį – nemandagiai pasielgs su tavim.

Kūnas

Regėti savąjį – laiminga santuoka; Sužeistas – pavojaus išvengimą; Mazgoti jį – turi atlyginti už nuoskaudą.

Kunigaikštis

Matyti – saugokis išnaudotojų; Kunigaikštį matyti važiuojantį – garbingą kelionę; Prieš kunigaikštį be kepurės eiti – negarbingą tarnavimą; Kunigaikštienę matyti baltais rūbais – vyrams apgaudinėjimą, o moterims – gerą pasisekimą meilėje; Būti sapne su kunigaikščiais – didelį džiaugsmą ir pasisekimus.

Kunigas

Kunigas arba dvasininkas, pasirodantis sapne, perspėja, kad būtumėte atidūs ir įveiktumėte savo silpnybes bei prasižengimus; Sapnuoti kunigą, atliekantį apeigas – bloga nuojauta ir nerimas; Sapnuoti kunigą, pasidėjusį maldaknygę ir tyrinėjantį gamtą, – kunigo pažanga; Sapne girdėti kunigą giedant reiškia nuostolius arba oro permaina; Jeigu sapnuojate, kad kalbatės su kunigu, – turėsite reikalų valdiškoje įstaigoje. Jeigu …

Kumeliukas

Gražų matyti – gerą pasisekimą gyvenime; Kumeliuką pirkti ir auginti – gerą ir naudingą uždarbį; Su kumeliuku važiuoti – didelį kelionės trukdymą; Su kumeliuku žaisti – saugokis apgaudinėjimų, kad netektų turėti nemalonumų; Kumeliuką bėgiojant matyti – didelį juoką.

Kumpis

Matyti – nemalonią naujieną; Kumpį valgyti – sunkių darbų nugalėjimą; Kumpį pjaustyti – greit susilauksi nepageidaujamų svečių; Kumpiu kitus vaišinti – didelius nuostolius; Kumpį žalią nerūkytą valgyti – didelius gyvenimo nemalonumus ir bylas

Kulkos

Žaisti jomis – rūpesčiai.

Kulšys

Plačias matyti – didelę sveikatą; Kulšis sutinusias matyti – saugokis, kad kojos nesusižeistum; Kulšį sužeistą matyti – žmonių vargus; Kulšis gražias matyti – moterims didelę sveikatą, o vyrams – gerą pasisekimą meilėje.

Kulti

Kulti įvairius javus – sunkų, bet pelningą darbą; Iškultus javus vežti į namus – turtingumą; Kulti javus su spragilais – sunkų, bet naudingą darbą.

Kultuvę

Matyti arba su ja ką nors velėti – švarumą ir darbštumą; Su kultuve skalbinius velėti – netikėtą uždarbį; Su kultuve kam nors per galvą duoti – priešų nugalėjimą.

Kūjis

Regėti jį – pavojus; Kalti juo – naminių santykių atmaina.

Kryžkelė

Stovėti joje – neturi tvirto nusistatymo.

Kūčios

Sapnuoti arba valgyti – didelį džiaugsmą; Dalinti kūčių plotkeles – meilę ir nepaprastą džiaugsmą draugijoje; Matyti kūčių eglaitės žvakutes – tavo viltis nueis niekais; Sapnuoti kūčių eglaitę visokiais papuošalais papuoštą – apsišvietimą; Matyti eglaitės žvakutes gęstant – aukštą išsilavinimą; Prie degančių kūčių eglaitės vaikus matyti – garbingą ir naudingą gyvenimą; Kūčias bendrai valgyti – reiškia …

Kūdikis

Sapnuoti, kad jums gimsta kūdikis – gyvenimo pagerėjimas; Galimas ir vaiko gimimas; Daug kūdikių – vargai, bėdos; Ištekėjusiai moteriai kūdikį sapne regėti – laimė; Merginai – apsigausite; Našlei – pajuoka; Kūdikį gražų sapnuoti – vaisingi, geri metai; Negražus naujagimis – vargai. Vyriškos lyties kūdikis – stiprybė. Moteriškos – širdies ramybė. Kūdikėlis vystykluose – ilga ir …

Kuilį

Matyti supykusį – nebijok savo priešų, nes jie stengsis tave įbauginti; Kuilį matyti nesupykusį, net ramiai einantį – saugokis, kad tavęs kas nors neužpultų.

Krūmai

Žali, vešlūs – džiaugsmas arba pasisekimas; Rauti arba kirsti juos – meile pasieksi tikslą.

Kruša

Iškritusi – tavo sumanymai nueis niekais; Krintant – pereinąs pavojus.

Krūtinė

Nuogą matyti – gerą sveikatą; Krūtinę sulaužytą matyti – seniems – sunkią ligą, o jauniems – netikėtas muštynes; Būti pačiam su perdurta krūtine – didelį širdies skausmą; Matyti krūtinę su didelėmis krūtimis ir apžėlusią – didelį sumanymą ir turtą.