Kruša

Iškritusi – tavo sumanymai nueis niekais; Krintant – pereinąs pavojus.

Krūtinė

Nuogą matyti – gerą sveikatą; Krūtinę sulaužytą matyti – seniems – sunkią ligą, o jauniems – netikėtas muštynes; Būti pačiam su perdurta krūtine – didelį širdies skausmą; Matyti krūtinę su didelėmis krūtimis ir apžėlusią – didelį sumanymą ir turtą.

Kriukius

Matyti arba juos pirkti – didelius nepasisekimas prekyboje; Kriukius parduoti – ligoniui sveikatą, o sveikam – didelį džiaugsmą; Kriukus turėti ir jais vaikščioti – saugokis sunkios kojų ligos; Matyti su kriukais einančią gražią merginą – saugokis, kad negautum invalido vyro ar žmonos.

Krokodilas, aligatorius

Matyti sapne aligatorių reiškia, kad neturite nieko bijoti: viskas išeis į gera jei būsit ryžtingi; Jeigu sapnuojate, kad sėdite krokodilui ant nugaros – gresia nemalonumai, dėl kurių teks pralieti nemažai ašarų; Krokodilo balsą sapne girdėti – neišsipildys viltys; Jei sapne Jus užpuola krokodilas – perspėjimas: gyvybei gresia pavojus. Šiaip sapne krokodilas simbolizuoja klastą – įspėjimą, …

Krosnis

Be ugnies – pristigsi reikalingiausių daiktų; Griūvanti – nuostoliai; Krauti – sulauksi senatvės.

Krioklys

Matyti krioklį – sunkūs patyrimai tave pamokys.

Kristi, kritimas

Kritimas – nuostoliai, kliūtys, perspėjimas, kad nebūtumėte lengvabūdiški; Kritimas ar šuolis per bedugnę – kraujospūdžio sumažėjimas; Lengvas kritimas – menkos, lengvai nugalimos kliūtys;Sunkus kritimas – sužeidimai; Kristi iš aukštai – nesėkmės, blogos mintys; Sapnuoti, kad krentate ir išsigąstate – kova su sunkumais, kuriuos 5veiksite; Susižeisti krentant – netektys, tikėtina, kad draugai Jus paliks; Kristi į …

Kriaušės

Valgyti jas – nesisekimas; Regėti medyje – laimingai susituoksi; Krėsti – sėkmė; Sukirmijusios – apgaulė; Raškyti jas – pelnas.

Krienai

Darže rauti – teks ginti tautos reikalus; Krienus trinti – susikirtimą su kuo nors; Krienus valgyti su mėsa – netikėtą kančią ir vargus; Su krienais akis trinti – sunkią ligą ir ašaras; Krienus pardavinėti – vargų pašalinimą; Krienus supirkinėti – sunkų ir vargingą gyvenimą; Būti krienais išteptam – blogą ligą gausi – saugokis; Matyti krienus …

Krikštas

Matyti – didelį džiaugsmą; Su Kristumi kalbėti – atsivertimą į tikėjimą; Kristų nukryžiuojant matyti – didelį nusiminimą ir kančias; Kristų kalbant ant kryžiaus matyti – pasirūpink pataisyti savo gyvenimą; Kristų kalbantį girdėti – nepaprastus stebuklus; Kristų kalbant į žmones matyti – didelę ir malonią naujieną; Kristų į Dangų žengiant matyti – turėsi nuo Dievo didelę …

Krėslas

Sėdėti jame – painus reikalas; Sulūžęs – giminiečio mirtis; Suteptas – namų rimties sutrikdymas.

Kregždės

Gūžtoj – turėsi džiaugsmo; Įskrendančios į kambarį – naujiena; Kregždžių čiulbėjimas – linksma žinia.

Kreida

Kreidą matyti sapne – skolos

Kremas

Valgyti arba daryti kremas – apvogimas.

Krepšys

Pamesti jį – pakliūti į skolininkų rankas.

Kratyti

Katyti ką nors – turėsi nugalėti ne vieną kliūtį.

Kraujas

Daug sveiko kraujo – sveikata, geros materialinės sąlygos, taip pat gali reikšti aistrą;Matyti nedaug kraujo arba pačiam Jo netekti – pasitikėjimo stoka, materialinių sąlygų nestabilumas, sveikatos pablogėjimas, gali grėsti finansiniai nuostoliai; Kraujas sapne liejasi – išsigąsite, galima daug skausmo; Jeigu sapne kraujas teka iš žaizdos – susirūpinkite, nes Jūsų laukia sveikatos pablogėjimas, nesėkmės dėl sutarčių …

Krautuvė, prekybos įmonė

Matyti arba joje ką nors pirkti – sunkią ir nemalonią konkurenciją; Pačiam dirbti krautuvėje – saugokis gudrios apgaulės; Krautuvės vedėju būti arba apskaitą vesti – gerą ir pelningą uždarbį.

Kortos

Matyti lošiamasias kortas – rūpestis; Lošti jomis – biznis nesiseks.

Krantas

Ilsėtis ant kranto – ramus gyvenimas; Vaikštinėti juo – ilgėtis tolybės.

Kopūstus

Valgyti iš daržo – ūkininkams gerą uždarbį, o šiaip žmonėms – gerą pasisekimą darbuose; Kopūstus kirsti – gerą ir naudingą darbą; Matyti kareivius kopūstus dedant į statines – naudingą gyvenimą; matyti kopūstus rūgstant – šeimos nesantaiką.

Korsetas

Regėti atidengtą – patirti slėpinį.

Koncertas

Matyti arba jį girdėti – ligoniams gerą sveikatą, o sveikiems linksmą ir laimingą pokylį; Pačiam koncertuoti – didelę garbę ir gerus pasisekimus; Matyti čigonus koncertuojant – saugokis gudrios apgaulės.

Kontora

Matyti arba pačiam joje dirbti – greit turėsi netikėtų išlaidų; Su panele kontoriste kalbėti – nemalonią naujieną; Kontoros knygas vartyti – greit suseksi sukčiavimą; Rašyti knygose sąskaitas – turtų padaugėjimą ir džiaugsmą.

Kopėčios

Kopti jomis aukštyn – išdidumo patenkinimas; Kopti žemyn – nedėkingumo patirti; Pastatytas prie lango – saugokis vagių; Nešti jas – padėsi kam nors; Kopėčios iki dangaus – viskas vyks kaip manai.

Koplyčią

Matyti arba joje būti – mirtį; Giedoti koplyčioje – žmogaus nusiraminimą; Statant koplyčią matyti arba pačiam statyti – gailestingumą; Eiti melstis į koplyčią – labdaringumą ir sielos džiaugsmą; Matyti koplyčioje jaunimą giedant – didelį džiaugsmą; Į koplyčią numirėlį nešti – išbridimą iš vargų.

Klūpoti

Keliais prieš ką nors – susirūpinimą ir pažeminimą; Matyti kunigą klūpant – artėjimą sunkių vargų; Pačiam klūpoti – greit susilauksi naudingų patarimų; Klūpančius žmones matyti – apgailestavimą ir nuodėmes; Jaunavedžius suklaupusius matyti – gerą ir linksmą gyvenimą; klupeti pries kryžių – teks atsakyti už savo klaidas.

Knygos

Skaityti jas – dar daug privalai mokslo; Pirkti – turėsi laisvo laiko; Degančios – draugų neteksi.

Koja

Netekti jos kojos – neteksite gero draugo; Tvirtos, sveikos kojos – džiaugsmas ir laimė; Jeigu sapne mergina žavisi savo kojomis, vadinasi, dėl savo tuštybės ji atstums gerą žmogų; Sapnuoti, kad kojos gražios ir grakščios – laiminga ateitis ir ištikimi draugai; Žavitės grakščiomis moteriškomis kojomis – aklai įsimylėsite lengvabūdę moterį, kuri nevertins Jūsų gero charakterio; Jeigu …