Klėtis

Matyti arba joje būti – gerą derlių; Klėtį pilną matyti – ūkininkams nepaprastą derlių, o šiaip žmonėms – gerą gyvenimą; Klėtyje su mergina gulėti – netikėtą geradarybę; Klėtį griaunant matyti – blogus metus; Klėtį degant matyti – didelį nuostolį.

Klubai

Dideli ir tvirti – sveiki vaikai.

Kluonas

Pilną pakrautą javų matyti – turto įgijimą; Iš šiaudų grūdų išskirti – greit būsi iš kitų išskirtas; Kluoną matyti degant su visais javais – netikėtus nuostolius; Kluone javus kulti – jaunamartės sulaukimą arba turtų padaugėjimą; Kluone pačiam javus krauti – didelį džiaugsmą.

Klebonas

Kleboną sapnuoti – turėsite reikalų su dvasiškiais. Kalbėtis su juo – nuostoliai ir išlaidos. Su klebonu prie vieno stalo sėdėti – išsivaduosite iš ilgą laiką slėgusių minčių, proto varžtų. Vežti jį – gyvenimo sunkumai. Sapnuoti save, baramą klebono, – Jus kažkas persekios. Sapne būti klebono iš sakyklos iškeiktam – išsivaduosite iš vergystės.

Klegesys

Girdėti jį – nemaloni kliūtis.

Klarnetas

Girdėti dūduojant arba dūduoti juo – nuobodi draugija.

Klasiokas

Sapne sukti klasioką – laikas atgaivinti senas pažintis.

Klausymas

Įsiklausyti, girdėti kitų patarimus – išaiškės, išsiaiškinsi apgavystę.

Klanas

Regėti jį – pelnas; Įbristi į jį – bloga kompanija; Peršokti per jį – išvengti pavojaus.

Klaida

Jei pasirinksi klaidingą kelią – kažkas nori pasinaudoti tavim siekiam nedorų tikslų.

Klaidžiojimas

Eiti, klaidžioti nežinomomis vietomis sapne – įsivelsi į bėdą, to net nežinodamas dabar, tai išaiškės tik ateitį.

Kirvis

Regėti jį – vargai; Kirsti juo medį – nesantarvė; Tašyti- susitvarkymas.

Kiškiai

Regėti juos – gaudyk savo laimę, šaudyti – nedidelis nuotykis kelionėj; Valgyti – nesantaika su draugais.

Kiškis

Kiškį sapnuoti – gali reikšti seksualinius jausmus; Matyti daug kiškių – nustebins kitų poelgiai; Kiškis su kiškiukais – laimingos moterystės ženklas; Kiškį, laukais bėgantį, sapnuoti – patarimas, saugokite savo laimę, kad ji nepabėgtų; Sėdintis kiškis – laimė; Pabaidytas ar pagautas kiškis reiškia pelningą darbų pabaigą; Sapne kiškį vaikyti – įsigysite turto; Jeigu sapnuojate, kad nuo …

Kibiras

Pilnas kibiras – geri reikalai; Tuščias – loterijos laimėjimas; Eiti su juo vandens – atpildas už darbštumą.

Kirmėlė

Regėti ją – pažinti draugo netikrumą; Nugalabyti ją – nori kas tau pakenkti; Rasti kirmėlių gūžtą – garbė; Sunaikinti – priešus padaryti nebepavojingais.

Kirpti

Kirpti ar dažyti (keisti šukuoseną) – permainos gyvenime.

Kiaurukalnis, tunelis

Matyti tunelį – dalykų paaiškėjimas; Važiuoti juo – sunkumų nugalėjimas.

Kiaušiniai

Pirkti kiaušinius – gyvenimo pagerėjimas; Valgyti – susižadėjimas; Matyti kiaušinio kevalą – gedėjimas; Imti iš gūžtos – ištekėti už našlio su vaikais; Sudaužyti – nemalonumą; Kepti juos – pokalbiai.

Kevalas

Matyti kiaušinio kevalą – gedėjimas.

Kiaulė

Skersti kiaulę – pelnas; Penėti ją – rūpintis ateitim; Su paršiukais – daug uždirbsi; Ėdalą kiaulėms ruošti – netikėtus ir nemylimus svečius; Matyti kiaules ėdant iš lovio ėdalą – pasirūpink nusikratyti nepageidaujamus svečius; Nešti kiaulėms ėdalą ir išlieti – gerą pasisekimą su moterimis.

Kepykla

Regėti ją – nusikratyti rūpesčiais; Būti joje – būsi patenkintas.

Keršyti

Sapne kam nors keršyti – vilties įvykimas.

Keptuvė

Keptuvę matyti arba joje ką nors kepti – greit atsiras visokių bėdų; Keptuvėje pyragą kepti – greit būsi kviestas į svečius; Duoną keptuvėje kepti – gerą ir naudingą uždarbį; Kepsnius iš keptuvės traukti – gerą ir naudingą svečią.

Kepurė

Matyti sapne kepurę – įvykdysi savo pažadus; Sena – būsi įvertintas; Nauja – įmonės nesisekimas.

Kepėjas

Regėti kepėją – saugokis apgaviko.

Kepinys

Kepti kepinius – būsi pakviestas į svečius; Valgyti – gera ateitis; Regėti – vilčių įvykimas.

Kepti

Kepti duoną – savo likimą turi rankoj; Ragaišį – moterims pastojimas; Vyrams – liežuviai; Regėti kepant – naminė iškilmė.