Kelias

Eiti lygiu keliu – gyvenimas be rūpesčių; Tiesus – greitas sumanymų įvykimas; Nelygus, blogas – kliūtys; Vingiuotas – pasisekimas dar toli; Siauras – tikslą gali pasiekti tik vienu būdu.

Keliauti

Matyti save kažkur keliaujantį – per savo kaltę įkliūsi į bėdą; Keliauti pėsčiam – svarbaus reikalo atidėjimas; Važiuotam – pastovi laimė; Draugijoj – liežuviai; Oru – trumpas džiaugsmas.

Kelmas

Matyti tvirtą kelmą – biznis pasiseks.

Kelnės

Jeigu sapnuojate kelnes, vadinas su Jumis kas nors neteisingai pasielgs; Sapne regėti suplyšusias kelnes – pažeminimas; Apsimauti kelnes – namuose bus Jūsų viršus, bet galite prarasti turtus; Jeigu sapne Jūs apsimovėte išvirkščias kelnes, – susižavėsite gražia moterimi arba vyru; Naujomis kelnėmis apsimauti – turtas ir garbė; Nūvėti juodomis kelnėmis – skausmas; Mūvėti baltomis – pamatysi …

Kempinė

Matyti smilkstančią kempinę – pavojus.

Keleivis

Keleivį einant matyti – greit išgirsi negerą naujieną; Matyti suvargusį keleivį – greit susilauksi didelio skurdo; Keliauti per nepažįstamus žmones – saugokis užpuolikų; Keleivį alkaną pavalgydinti – didelę garbę.

Keliai

Matyti kelius (žmogaus) gražius, sveikus – sėkmė laukia.

Kava

Merginai sapnuoti kavą reiškia apkalbas, ginčus; Jeigu sapnuojate žalią kavą, vadinasi, įžūlūs priešai sieks Jums blogio; Jeigu perkate kavą, – išsaugosite savo reputaciją; Jeigu sapne kepinate kavos pupeles, vadinasi, greitu laiku ištekėsite už užsieniečio; Jeigu tiekiate kavą, – nuostoliai; Jei Jus vaišina kava, – kažkas norės sužinoti Jūsų paslaptis; Jeigu sapnuojate, kad geriate kavą dviese …

Kėdės

Matyti kėdes pastatytas kambary – pasirūpink savo sveikata; Gražią kėdę matyti – žemės įgijimą; Sėdint gražią ponią kėdėje matyti – saugokis moterų apgaudinėjimo; Pačiam sėdėti ant kėdės – reiškia visokius netikėtus rūpesčius ir galvos skaudėjimą; Nuslinkti nuo kėdės – reiškia turto praradimą; Matyti jaunuosius sėdint ant kėdės – gerą ir naudingą sugalvojimą; Papuoštą kėdę matyti …

Keleivinis transportas

Sapne matyti – negerai, rūpesčiai; Važiuoti – legvabūdiškas poelgis; Prašmatnų keleivinį transportą matyti – geri, naudingi pasikeitimai, šlovė; Kitus sapne regėti važiuojančius – netikėtas baliuks.

Kauptukas

Kauptuką matyti arba su juo ką nors kaupti – greit susilauksi gerų darbų; Su kauptuvu bulves arba kitas daržoves kaupti – gerą derlių; Kauptuvą naują pirkti – saugokis, kad kas nors tavo gero darbo nesutrukdytų; Su kauptuvu ką nors mušti – priešų nugalėjimą ir iš jų pasityčiojimą.

Katinas

Regėti katiną – būsi apgautas; Juodas – nelaimę; Glostyti jį – patirsi nedėkingumo; Mušti arba galabyti – apsiginti nuo užpuoliko.

Kaukė

Regėti ką su kauke – būsi apgautas veidmainių; Būti su ja – vaidinsi arba šoksi teatre.

Kaulai

Regėti – turėsi daug darbo; Graužti juos – stigsi valgio; Rinkti – pralobti per taupumą; Trupinti – draugų ir mylimųjų netekimas.

Kauleliai

Lošiamuosius kaulelius matyti arba su jai lošti – nesusipratimą tarp draugų; Pralošti pinigus arba šiaip kokius nors daiktus – reiškia didelius nuostolius; Kaulelius mėlyti – nusiminimą; Aplošti kauleliais savo draugus – gerą sumanymą.

Kastuvas

Regėti jį – gauti netikėto darbo; Kasti juo – sulaukti draugų pagalbos.

Katė

Ją glamonėti – vyrams moterų apgaulę, o moterims – prie vyrų prisirišimą; Katę glostyti – moterims meilę ir ištikimybę, o vyrams – sunkų gyvenimą santuokoj; Daug kačių rėkiant matyti – greit išgirsi blogą naujieną; Pačiam rėkti katės balsu – paleistuvystę; Vaikyti katę nuo stogų – saugokis moterų, kad nereikėtų gintis nuo jų; Matyti katiną po …

Kaspinas

Žalias – viltis; Raudonas – pramoga; Geltonas – rūpestis; Mėlynas – ištikima meilė; Juodas – gedulas; Įvairiaspalvis – įžymaus žmogaus mirtis.

Kasti

Žemę arba kasant kitus matyti – ūkininkams naudingą darbą, o šiaip žmonėms gerą uždarbį; Kasti griovius – sveikatos praradimą; Kasti lysves dėl uogų – gerą derlių turėsi; Kasinėjant žemę kunigą matyti – greit kas nors iš pažįstamų mirs; Kasinėti smėlį – nuostolius; Kasti duobę kapinėse – sunkią ligą.

Karvės

Riebios – geras derlius; Liesos – skurdas; Melžiamas matyti – gerovė.

Kasa, piniginė

Regėti ją – esi tarp piktų žmonių; Atidaryti ir matyti daug pinigų – turtas; Atidarius matyti tuščią – nepriteklius.

Kasa, plaukai

Regėti ją – iš tavęs juokiasi; Pinti – nerimtai žiūri į rimtą dalyką.

Karveliai

Matyti – gerą ir naudingą kelionę; Karvelį lekiantį per savo trobas matyti – greit susilauksi laiško iš mylimo žmogaus; Karvelį pagauti – didelius turtus; Karvelį pagauti čigonui – turtų netekimą; Karvelius burkuojant matyti – turėsi gerą darbą per kurį praturtėsi; Svetimus karvelius gaudyti – saugokis, kad kas nors neįveltų į vagystę; Karvelius bučiuojantis matyti – …

Kartuvės

Matyti – saugokis savo draugų, kad jie tavęs neįklampintų į vargus; Pakaruoklį matyti – didelį smurtą; Pakaruoklį išimti iš kilpos – gerą darbą padarysi; Būti pačiam pakaruokliu – greit įpulsi į nemalonumus; Paimti virvę ir norėti pasikarti – didelę gėdą turėsi per savo plepumą; Pakaruoklį sumušti – turėsi netikėtą skriaudą.

Karūna

Matyti iš kantų padarytą – reiškia sunkią ligą ir mirtį; Karūną auksinę ant galvos kam nors dėti – savo laimės atidavimą kitam; Karūną auksinę ant galvos moteriai dėti – turtų padaugėjimą; Būti apkarūnuotam – didelį pasisekimą prekyboje; Jei nuo galvos nukrito karūna – greit susilauksi pažeminimo; Matyti merginą su gražia karūna – moterims didelį džiaugsmą …

Karutis

Sunkus darbas, bet geras uždarbis.

Karoliai

Matyti arba juos turėti – moterims išdidumą, o vyrams garbę; Karolius gintarinius turėti – atsivertimą į savo tautybę; Karolius raudonus turėti – didelę meilę; Geltonus – geras, bet nesėkmingas gyvenimas; Juodus karolius matyti arba juos turėti – reiškia gedulą; Išbarstyti karolius – daug nemalonumų; Surinkti išbarstytus karolius – didelių turtų įgijimą.