Karpos

Regėti jas – turėti piktų priešų; Turėti – turtas.

Karstas

Verslininkui- nesėkmę, kaimo žmogui pranašaujamas nederlius, gyvulių ligos;Jauniems žmonėms – nelaimingas vedybas; Apskritai sapnuoti karstą- ligos, vestuvės, kurios aptemdys Jūsų gyvenimą; Regėti karstą – draugo netektis; Paprastas karstas be grožybių -  nesutarimai; Sapnuoti karstą bažnyčioje su gėlėmis – laukia nesėkmingos vedybos; Daryti gražų karstą ar pirkti – tikėkitės, kad mirus Jus palydės su didžiausiomis iškilmėmis; …

Karieta

Matyti arba joje važiuoti – turtų padidėjimą ir garbę; Būti pačiam vežiku – greit būsi paaukštintas tarnyboje; Važiuoti karietoje ir iš jos iškristi – garbės netekimą; Su gražiais arkliais važiuoti – gerą pasisekimą gyvenime.

Kariuomenė

Matyti einant į karo lauką – nusiminimą ir sunkius vargus; Kariuomenę matyti priešus pergalint – didelį džiaugsmą; Kariuomenę šaudant į priešų pusę matyti – gerą ir laimingą ateitį; Su kariuomenės vadais kalbėtis – greit gausi paaukštinimą; Kariuomenę raitą ant gražių arklių matyti – didelį džiaugsmą; Pačiam būti kariuomenėje – didelį pasitenkinimą.

Karklynas

Matyti žaliuojant – greit teks eiti per žmones su labdaros reikalais; Karklyne gulėti – gerą ir laimingą kelionę; Karklus raunant matyti – sunkų, bet pelningą darbą; Karklus kertant matyti – greit teks pradėti naują darbą; Karklus žydint matyti – laiminga ateitis.

Kardinolas

Regėt jį – netrukus vesti (vyrui) arba ištekėti (panelei)

Kareivis

Pėstininkas – nugalėti kliūtis.

Karas

Triūsas, sunkumai.

Kardas

Sidabrinį matyti – didelę pergalę; Kardą nulaužta matyti – nepasisekimą; Kardą turėti rankoje – greit būsi paaukštintas; Nešioti kardą prie šono – išdidumą; Pamesti kardą – reiškia didelį vargą; Kardą sulaužyti – netikėtus nuostolius; Ranką kardu sužeisti – saugokis nelaimingo nuotykio; Matyti kardu kapojant žmogų – netikėtą smūgį.

Karalienė

Regėti: jaunai moteriai – kilminga draugė; Kitiems – laimė.

Karalius

Kalbėti su juo – pasisekimas ir garbė; Vaikščioti – išvengti pavojaus; Mirusį matyti – palikimas.

Kapas

Sapne matyti kapą – liūdnas nuotykis, bloga žinia; Kasti jį – laiminga santuoka; Užkastas – liga; laidojamam būti – vestuvės.

Kapinės

Kapines matyti arba po jas vaikščioti – iš artimųjų kas nors mirs; Kapines lankyti ir matyti ant kapų gražias gėles žydint – ilgą ir laimingą senatvę; Dalyvauti laidotuvėse – artimo mirtį; Paminklą matyti statant – būk gailestingas ir tau kiti padės; Šakas nukirstas nuo medžių nešti iš kapinių – artinasi mirtis, rūpinkis ją pasitikti; Duobę …

Kanauninkas

Kanauninką matyti pamokslą skaitant – ilgą ir laimingą amžių; Su kanauninku kalbėti – greit gausi gerą telegramą; Kanauninku pačiam būti – didelę garbę ir gerą pasisekimą.

Kanklės

Kankles sapne matyti arba jomis skambinti – naudingą pasilinksminimą; Dainuoti kanklėms pritariant – didelį pasisekimą moterų tarpe; Senuką kanklėmis skambinant matyti – tautos kultūrėjimą; Pačiam kanklėmis skambinti – didelį džiaugsmą ir gerą pasisekimą; Kankles sudaužyti – tautos vargus; Tautiškus šokius kanklėmis skambinti – laimingą ateitį; Tautos šventėje su kanklėmis dalyvauti – džiaugsmas.

Kaminas

Matyti kaminą aprūkusį ir padaužytą – dėl apsileidimo turėsi didelę gėdą; Matyti ugnį einant pro kaminą – saugokis gaisro, kad tavo turtas nesudegtų; Kaminą nugriauti – namų nuostolius; Kaminą taisyti – tavo namas ilgai stovės toj vietoj.

Kamuolys

Matyti sapne kamuolį – daug turėsi darbo, bet maža pelno.

Kamuoti

Kamuoti ką nors kitą – pergalėti rungtynininką; Kamuojamam būti – turi pasisaugoti netikrų draugų.

Kanapės

Kanapes augant matyti – sunkų ir nemalonų gyvenimą; Po kanapes vaikštinėti – didelius rūpesčius; Kanapes rauti – gerą uždarbį; Kanapes mirkyti – gerą pasisekimą; Iš kanapių aliejų spausti – netikėtą praturtėjimą.

Kanarėlė

Skraidanti kanarėlė – linksma žinia; Čiulbanti – saugokis pinklių.

Kalvė

Matyti kalvę – namų laimė.

Kalvis

Matyti kalvį kaustant arklius – sunkų ir niekad nebaigiamą darbą; Kalvį matyti kalant raudoną geležį – didelę sveikatą ir patvarumą darbuose; Kalvį sergant matyti – sunkią ir netikėtą ligą; Su kalviu muštis ir jį nugalėti – savo priešus nugalėsi ir iš jų pasijuoksi; Pačiam kalviu būti – netikėtą nelaimę; Kalvį visą paišiną matyti – greit …

Kambarys

Matyti gražiai išdažytą – pasisekimas; Su gražiais paveikslais – tavo norai per dideli; Skaisčiai apšviestą – didelė iškilmė; Dažyti jį arba išmušalais lipdyti – atmainos; Daug kambarių – turtas.

Kaltas

Jaustis sapne kaltu – pasisekimas.

Kalėdos

Kalėdų šventę švęsti – didelę laimę ir gerus pasisekimus gyvenime; Kalėdų valgius gaminti arba juos valgyti – džiaugsmą; Per Kalėdas girtam būti – netikėtą nelaimę ir gėdą; Gerti taurę kompanijoj per Kalėdas už visų dalyvių sveikatą – laimingą ateitį.

Kalėjimas

Jeigu sapne matote kalėjimą su ryškiai apšviestais langais – Jūsų įžvalgumas padės išvengti nelaimės;Sapne eiti pro kalėjimą – apgavystė; Sapne regėti kalėjimo kameras – ramiai gyvensite; Pabėgti iš kalėjimo – greit išsisuksi iš bėdos; Jeigu sapnuojate, kad kas nors sėdi kalėjime – sieksite kažkokių privilegijų iš tų žmonių, kuriais tikite; Matyti kalinį – kitų žmonių …

Kalendorius

Matyti kalendorių – nelengvas gyvenimas,

Kalnai

Apaugę mišku – neištikimumas; Su pilim – turtas; Kopti ant jų – sunkus žygis; Stovėti viršukalnėje – nugalėti priešus; Įkopti ir nebegalėti toliau eiti – tavo įmonės žlunga; Vaikščioti po juos – sunkumai ir kliūtys.