Lėkštės

Lėkštės – pakvietimas į svečius; Sudaužyti jas – liūdesys.

Lėktuvas

Sapnuoti, kad skrendate lėktuvu – Jūsų pastangos bus teigiamai įvertintos; Sapnuojate lėktuvo avariją – katastrofą – nauji planai suteiks daug rūpesčių ir nerimo; Sapnuoti lėktuvą – greitas sunkumų ir problemų įveikimas, nuovokumas, taip pat garbės troškimas ir valdžia, gali pasitaikyti proga parodyti savo narsumą. Matyti krentanti lėktuvą – gali būti įspėjimas realiau vertinti savo jėgas …

Lelijos

Skinti jas – meilė; Baltas regėti – ištikima meilė; Spalvotas – netikėk išore.

Lempa

Aiškiai šviečianti – ateina geri laikai; Gesinama – kentėjimas; Nešti – eini geru keliu; Degti – laimė; Šiaip elektros lemputę regėti sapne – teks užsiimti ne tokiais mielais smulkmeniškais dalykėliais.

Lavoninė

Lavoninė – susimylėjusiems arti išsiskyrimas.

Lazda

Regėti gulinčią – pašalinamos kliūtys; Mušti ja – būsi gudrus po padarytos žalos; Gauti mušti ja – nuostoliai; Rasti – būsi priešo nugalėtas; Remtis ja – liga.

Lazdynas

Laimėti jas – netikėtas pasisekimas; Pralaimėti – apsirikimas pinigų reikaluose.

Ledas

Ledą sapnuoti žiemą – didelių šalčių pranašystė, o vasarą žemdirbiams – geras derlius, kitiems žmonėms – nuostoliai ir nesėkmė darbe, moksluose, šiaip ledas reiškia daug vargų, pikti žmonės ieškos būdų, norėdami Jums pakenkti. Ledai su sniegu – kareiviams reiškia vargą, o komersantams nesėkmes. Jei ledas didėja, plečiasi užimdamas vis didesnį plotą – nusivylimas, bloga nuotaika. …

Lauro lapai

Lauro lapus matyti – reiškia vyrams sumanymą, o moterims būti motinomis; Merginoms – greitą ištekėjimą.

Laužas

Liepsnojąs – esi nemėgstamas už smarkumą; Būti ant jo – padaryti nepataisomų klaidų.

Lavonas

Lavoną matyti – reiškia netikėtą vargą ir kančias; Pačiam būti lavonu – nusiminimą; Lavono sapne išsigąsti – saugokis netikėto užpuolimo.

Lašiniai

Valgyti juos – pasitenkinimas; Regėti – eini pavojingu keliu; Pjauti – gedulas.

Laukas

Lauke dirbti dėl sėjimo – per didelį rūpestį įgysi didelius turtus; Vaikščioti po lauką ir gėrėtis gamta – didelį džiaugsmą; Moterį lauką ariančią matyti – nusigyvenimą; Laukuose kiškius šaudyti – didelį pasisekimą medžioklėje; Išėjus iš trobos į lauką kvapo neatgauti – sunkią ir ilgą ligą.

Langinė

Matyti langinę arba ją uždaryti – neturtingiems kerštingumą, o turtingiems – nesirūpinimą apmokėti darbininkams uždarbį; Langinę šiaudinę matyti – saugokis piktadarių; Langinę geležinę apkaustytą matyti arba ja uždaryti langą – didelį nepasisekimą meilėje.

Lapai

Žali – malonūs patyrimai; Krintą – reikalai genda; Nuvytę – nemalonūs patyrimai.

Lapė

Pagauti ją – nuplėšti netikram draugui kaukę; Regėti – gudri moteris tave apgaus; Nukauti – nusikratyti nemalonų daiktą.

Langas

Uždarytas – drąsa pasieksi tikslą; Iškristi pro jį – pavojus; Matyti sapne stogo langą – pasisekimas. Matyti nešvarius langus – sapnuojančio žmogaus gyvenimo būdo pavyzdys. Jei jie apšviesti saulės – sąžinės graužimas. Jeigu sapnuojate, kad langą liečiate pirštais, vadinasi, Jus kankins abejonės dėl mylimo žmogaus. Jeigu sapnuojate, kad eidami pro šalį Jūs pažvelgėte pro langą …

Laivas

Ant vandens – laimė; Trobesyj – netvirta meilė; Be stiebų ir burių – vargas, iš kurio galima išbristi; Skęstąs – liūdnos žinios; Liepsnojąs – dideli nuostoliai; Sudužęs – naudingas nuotykis.

Laivo stiebas

Laivo stiebą matyti sapne – tavo gyvenimo kelias tiesus.

Laižyti

Laižyti ką nors – reiškia laimingą ateitį; Laižyti cukrų – gerą apetitą; Laižyti kompotą – smaguriavimą; Laižyti bičių medų – laimingą pasisekimą; Jeigu mylimas žmogus nulaižo tau lūpas – didelį džiaugsmą ir meilę.

Lakštingala

Girdėti ją giedant – laimė santuokoj; Pagauti ją – džiaugsmas.

Laikrodis

Mušąs – neeikvok veltui laiko; Auksinis – būsi apvogtas; Sudaužyti jį – būsi paniekintas; Bokšte – būsi klausiamas patarimo.

Laiptai

Lipti aukštyn – darbas; Žemyn – palengva nusmukti; Nukristi nuo jų – nuostoliai; Rregėti juos – gera karjera.

Laiškas

Gauti jį – pinigai; Rašyti – įdomios žinos; Rasti – ištekėti už valdininko; Atplėšti – pasisaugok piktadarių; Draskyti – piktos kalbos.

Laidynė

Regėti ją arba laidyti ja – geros žinios.