Laidynė

Regėti ją arba laidyti ja – geros žinios.

Laikraštis

Skaityti jį – būti apgautam; Gauti jį – didelė naujiena;

Laidotuvės

Regėti gausingą laidotuvių eismą (procesiją) – turtas; Regėti negausingą jų eismą – neturtas; Eiti drauge – palikimas.

Laidotuvės, šermenys

Jas matyti arba jose dalyvauti – per savo nepastabumą teks nukentėti; Laidotuvėse dėl mirusio palaikų; Ginčytis – saugokis neteisingų žmonių.