Migla

Miglą baltą matyti – ateinančią laimę; Miglas juodas matyti – gyvenimo sunkumus; Miglotą dangų matyti – nešviesią ateitį; Paklysti miglose – nusiminimą; Migla kylanti nuo žemės – rūpestis; Krintanti – reikalų paaiškėjimas; Išsisklaidanti – nukreipti įtarimą.

Mezgimas

Megzti ką nors – tavo naudingas sumanymas padės tau praturtėti; Megzti raudoną megztinį – didelį, pasisekimą meilėje; Daug mezginių matyti – reiškia turto įsigijimą; Nešvarius mezginius matyti – didelę gėdą.

Mėsa

Mėsą kruviną matyti – didelį, vargą ir nemalonias bylas; Mėsą virti arba kepti ant keptuvės – geidulių patenkinimą; Mėsą supuvusią valgyti – visokias nelaimes ir nuotykius; Valgyti kiaulės mėsą – prasigyvenimą; Mėsą kapoti su kirviu – greit teks būti teisme ir turėti nemalonią bylą; Mėsą pasidėjus ant stalo pjaustyti – teks turėti teisme kriminalinę bylą; …

Mėsininkas

Mėsininką matyti arba su juo kalbėti apie visokius reikalus – saugokis, kad nepakliūtum į mėsininko rankas, nes gali būti sunkiai sužalotas; Matyti mėsininką gyvulį mėsinėjant – turėsi nemalonumą iš savųjų; Su mėsininku susimušti – saugokis netikėto priešo; Mėsininku pačiam būti – greit gausi nepatenkinamo darbo.

Meškerė

Meškerę matyti arba su ja žuvis gaudyti – apgaudinėjimą; Meškere pagauti žuvį – gerą ir laimingą pelną; Matyti vaikus meškeriojant – saugokis netikėtų nuotykių; Meškeriojant pagauti ūdrą arba jūros vilką – saugokis ginkluotų plėšikų.

Mėšlas

Mėšlą tarnautojui ar valdininkui sapnuoti – nešvari sąžinė, kyšių ėmimas; Tokiam žmogui sapnuoti mpšlo vežimo, kratymo, aparimo darbus – perspėjimas, kad bus blogai apkalbėtas; Sapne matyti didelę mėšlo krūvą reiškia, kad greitu laiku gausite pinigų; Šis sapnas geras ūkininkams ir verslo žmonėms – žada sėkmę, pelningus reikalus, gerą derlių; Merginai – sėkmingos vedybos; Krauti mėšlą …

Mesti

Mesti ką – sumanymų įvykimas, supykus – žala

Mergina, mergaitė, pana, panelė

Jeigu vyras sapnuoja labai gražią merginą – gali reikšti dideles išlaidas; Bjaurią merginą matyti arba su ja kalbėti – visokius nemalonumus; Matyti sapne kaimo merginą – turėsite sveikus vaikus; Daug merginų – pavojus karjerai; Seną paną (panelę) sapnuoti – nemalonumai; Gražiai pasipuošusi mergina sapne vyrams žada nelinksmus nuotykius, o moterims – laimingą ateitį; Šokanti mergina …

Melžimas

Melžti – susipažinti su turtingu asmeniu; Matyti melžiant – naujas draugas.

Mėnulis

Raudonas – karas; Skaistus – laimė; Miglotas – meilės ginčas; Krintąs nuo dangaus – laimingas įvykis; Pilnatyje – moterims pastojimas; Senas – neištikimumas meilėj; Jaunas – žymaus asmens mirtis

Mergaitė

Graži – didelės išlaidos; Bučiuoti ją – džiaugsminga nelauktybė; Verkianti – būsi apsaugotas; Šokanti – meilės laimė

Meitėlis

Meitėlį matyti – saugokis dykaduonių, kad tavęs neišnaudotų; Meitėlius riebius matyti – nešerk dykaduonių, nes jie tau nebus dėkingi; Meitėlius visus išpjauti – greit nusikratysi nuo visokių valkatų.

Melas

Meluoti – laimėti loterijoj; Meldai – netvirta laimė.

Mėlynė

Turėti ją – saugokis muštynių.

Medžiotojas

Medžiotoją matyti – saugokis tų žmonių, kurie nori tau pakenkti; Būti medžiotojo sužeistam – jauniems reikia saugoti savo mylimą žmogų, kad kas nors nepaveržtų, seniems reiškia širdies sunkumą; Su medžiotoju kalbėtis – didelį džiaugsmą; Medžiotoją sumušti – netikėtą vargą; Matyti medžiotoją antį arba žąsį nušautą nešantis- gerą meilėje pasisekimą; Daug medžiotojų matyti apsikabinėjusių visokiais žvėreliais …

Meilė

Jeigu sapnuojate, kad meilė užpildo Jūsų sielą, vadinasi, sėkmingi reikalai išvaduos nuo kasdieninių rūpesčių; Žmonai arba vyrui sapnuoti, kad jie myli vienas kitą – didžiulė laimė ir gera linksmų bei laimingų vaikų, kurie suteiks jiems džiaugsmo, ateitis; Jeigu sapne regite mylimą žmogų, vadinasi, esate patenkinti dabartine padėtimi; Jeigu sapne regite mylinčius tėvus, vadinasi, sieksite užsibrėžto …

Meilikauti

Meilikauti – būk atsargus ir gudrus.

Meilužis

Jeigu moteris sapnuoja, kad jai nepatinka meilužis, vadinasi, kas nors, pareiškęs savo teises į ją, gali sukelti vaidus; Jeigu moteris sapnuoja, kad ji pati yra meilužė, – savo nepadoriu poelgiu jį save pažemins; Vyrui sapnuoti, kad turi meilužę – gėda, kuri aptemdys jo gerą vardą ir sukliudys reikalams; Jeigu vyras sapnuoja, kad jo meilužė neištikima …

Medis, medžiai

Žydįs – daug laimės; Liepsnojąs – nuostoliai; Nudžiuvęs – nesisekimas; Su vaisiais – įgysi gerą draugą; Nukirstas – prarastos viltys; Įlipti į jį – laimė visur kur; Nukristi nuo jo – tyčiosis kas nors iš jūsų; Kirsti jį – kenkti sau akiplėšiškumu; Krėsti jį – laimė; Tankiai lapotas – pelnas; Be lapų – nuostoliai; Sėdėti …

Medus

Valgyti jį arba matyti ką valgant – turtingiems – sveikata; Beturčiams – turtingųjų parama.

Medžiojimas

Medžioti smulkius gyvulius – nesėkmė, stambius – gerovė.

Medeliai

Sodinti juos – turtinga santuoka; Laikyti – gerai išauklėsit savo vaikus

Medicinos sesutės

Susapnuotos ligos, ligoninės, gydytojai, sesutės, lašelinės – gali reikšti jog jus neraminanti problema yra psichologinė, dvasinis prislėgtumas, nerimas, depresijos būsena.

Mazgojimas

Mazgoti ką nors – gerą ir malonų gyvenimą; Mazgoti šaukštus – švarumą ir malonumą; Mazgoti rankas – greitą atsisakymą nuo nešvarių darbų; Matyti nemazgotais marškiniais gražią panelę – saugokis nešvarumų, kad neužsikrėstum kokia nors liga.

Medalionas

Jei sapne regite, kaip jums ant kaklo kabina medalioną – greitai gaus puikų pasiūlymą, labiau susijusį su asmeniniu gyvenimu; Jei draugas (ė) grąžina jūsų dovanotą medalioną – tikėtinas nusivylimas; Jeigu pametat medalioną – mirtis, nelaimė, liūdesys; Sulaužyti medalioną – nusimato kebli situaciją.

Marti

Marti – susipažinimas su nauju asmeniu.

Mašina

Mašina – sutvarkytas gyvenimas; Gaisrinė mašina – galimumas pralobti.

Maudytis

Maudytis upėj – patvara; Sudrumstame vandenyje – gaisro pavojus; Šiltame – ištaigos.