Maurai

Maurus ant vandens matyti – reiškia sunkią ir neišgydomą ligą; Maurus gerti – reiškia sunkų ir nelaimingą gyvenimą.

Mazgas

Mazgą sumegzti – didelius vargus; Daug mazgų sumegzti – dideles pinkles; Pačiam atsisėdus mazgus megzti – netekimą darbo; Negalėti mazgų atmegzti – nusiminimą.

Malksnos

Malksnos krintančios – paveldėjimas, pelnas.

Malūnas

Matyti malūną – pralobimas.

Malūnininkas

Regėti jį – nemalonumai dėl neatsargių žodžių

Malkinė

Malkinę matyti – gaisro pavojus.

Malkius

Sutikti jį – pavojus susižeisti arba susimušti.

Makštis

Regėti ją – atrasti pamestą daiktą.

Malda

Malda sapne – įkyrus gyvenimas; Jeigu sapnuojate, kad Jūs arba kiti meldžiasi – laukia nesėkmė ir tik įdėję daug pastangų ją įveiksite, tai ženklas, kad teks kreiptis pagalbos į draugus.

Mada

Sapne pagal madą rengtis – tuštybė; Stebėti madų demonstravimą – neištikimybė; Jei sapnuojate, kad vartote madų žurnalą ar renkatės drabužį – į Jus bus atkreiptas dėmesys, galimos permainos.

Mainai

Mainyti ką nors su kitu – greitai patirsi daug nemalonumų; Mainant apgauti ką nors – greit tave apgaus; Mainais gauti gerą arklį didelę laimę; Būti mainais apgautam – didelius nepasisekimus; Avį išmainyti su čigonu – saugokis, kad čigonas avies nepavogtų; Kiaulę, mainyti su ūkininku – greit nusikratysi visų nemalonumų.

Maišas

Grūdų – daug turi pavyduolių; Vaisių – nuostoliai; Kiauras – didelį nuostolį; Dykas – tavo sumanymas nepavyks; Nešti sunkų maišą – turėti sunkaus darbo; Daug pilnų maišų – tauravimas.

Makaronai

Valgyti juos – patirti apie mylimo žmogaus susirgimą ar sielvartą.