Nužudymas

Nužudyti sapne kažką – kerštas.

Nušovimas

Nušauti ką – persekioja tave priešas; Nušautam būti – esi įsimylėjęs.

Nustebimas

Nustebti – veltui nueis tavo darbas.

Nusižudymas

Nusižudyti – nusipelnyta nelaimė, nusivylimas

Nuskendimas

Nuskęsti vandenyje – netikėtą nelaimę; Matyti skęstantį žmogų – saugokis netikėtos nelaimės; Nuskęsti purvuose – sunkią mirtį; Matyti gražią merginą skęstant – greit savo mylimos merginos neteksi; Vyrą skęstant matyti – nutruks meilė.

Nuodai

Pavartoti juos – atlygins tau nedėkingumu; Duoti kam – įpulti į vargą.

Nuogumas

Nuogam būti – skurdas; Regėti nuogą – gyvenimas be rūpesčių; Nuogam lakstyti – turi gudrių giminiečių

Nuovargis

Sapne jausti nuovargį – bloga sveikata arba pašliję reikalai; Sapnuoti, kad pavargote nuo sunkaus fizinio darbo – nesutarimai darbe arba įtempti santykiai šeimoje; Jeigu sapne kopiate į kalnus ir labai pavargstate, vadinasi, turtą sukaupsite negreit Jeigu sapnuojate, kad pavargote lipdami laiptais žemyn, – Jus apgaus tariami draugai; Jeigu sapne nuvargę norite pailsti – sunki liga. …

Nukovimas

Nukauti ką – ginčus su įtakingais žmonėmis.

Nulis

Regėti jį – klotis.

Numeriai

Numeriai matyti – visokius blogumus; Numerius ant sienos matyti užrašytus su kreida – tavo gyvenimas tiriamas moterų; Numerius matyti nakčia – greit teks sunkiai susirgti; Numeraciją skaityti – bereikalingą galvos sukimą; Matyti mieste didelėmis raidėmis iškabą – pasisekimą.

Numirėlis

Karste – pereis vienas geidulys; Iškasti jį – didelis pavojus; Atgyjantis sapne – ginčas dėl palikimo; Su numirėliais sapne valgyti – būsite pagerbti.

Nunuodijimas

Nuodyti ką – esi blogas žmogus; Nuodijamam būti – draugų neteksi.

Nugara

Nugarą žmogaus matyti – nemalonų gyvenimą; Nugarą sužeistą turėti – saugokis savo priešų, kad jie tau ko nors pikto nepadarytų; Nugarą nuogą ir purviną matyti – sunkų ir vargingą darbą; Su nugara ką nors trinti – netikėtą džiaugsmą.

Nukinkyti

Nukinkyti baltus arklius – daug meilės; Bėrus – tave įžeidžia; Juodus – susituoks bjaurus asmuo.

Nosis

Jeigu sapne matote savo nosį – vadinasi, parodysite savo tvirtą charakterį; Didelė – garbė ir turtas; Jeigu sapnuojate, kad Jūsų nosis labai maža, -nesėkmė arba neteisybė; Sumušta – barniai; Užkimšta – nelaimė; Sapne nosį pamesti – negabumo, apsileidimo ir išsiskyrimo ženklas; Ilga nosis – nemalonumai svetimoje šeimoje; Nosį didelę ir ilgesnę negu įprasta sapnuoti – …

Nudažymas

Nudažyti ką nors – didelį džiaugsmą; Nudažyti savo galvą – ilgą ir laimingą gyvenimą; Nudažyti merginai veidą – didelę gėdą; Pačiam nusidažyti veidą – pasibjaurėjimas kuo nors.

Nudurymas

Nudurti ką – nemalonus patyrimas.

Nosinė

Nosinė – nusiminimas, ginčas, šilkinė – įsimylėjimas

Nėščia

Nėščią moterį matyti – saugokis patekti į nesusipratimus; Nėščią žmoną turėti – didelę garbę; Nėščią seną bobą matyti arba su ja kalbėti – saugokis didelių ir sunkių vargų; Gražią merginą nėščią matyti – didelį džiaugsmą.

Nešimas

Irklą nešti – ilga kelionė; Jei sapnuojate, kad ką nors nešate ant pečių – reiškia kančią ir nepriteklius; Jei esate kam nors ant pečių, ir jus neša – jūsų reikalai eina į gerą pusę; Matyti kitus nešančius ant pečių į juos panašius, reiškia liūdesį ir vargą.

Nėštumas

Jeigu moteris sapnuoja, kad yra nėščia, vadinasi, ji bus nelaiminga su savo vyru; Taip gali reikšti, kad turėsite daug vaikų; Jeigu moteris iš tikrųjų nėščia, tai toks sapnas prognozuoja sėkmingą gimdymą ir greitą jėgų atgavimą; Merginai regėti šį sapną – gėda ir nedraugų išpuoliai; Matyti kitą moterį nėščią – neišvengsite sunkumų; Nėštumas gali reikšti ir …

Netvarka

Regėti ją – blogai elgsis su tavim.

Našta

Nešti ją – sunkūs reikalai; Numesti – išsivaduoti iš blogo gyvenimo; Regėti nešantį naštą žmogų – susilaukti pagalbos iš tikro draugo

Natos

Regėti jas – vilčių įvykimas; Dainuoti arba groti iš jų – malonūs patyrimai.

Nebylys

Būti juo – perdaug pasitiki; Regėti nebylius – pasieksi aukštą vietą.