Ožka

Melžti ją – liga šeimoj; Pjauti – pakliūti į keblumus.

Operacija

Operaciją darant matyti – greit neteksi mylimo žmogaus; Matyti nėščiai moteriai darant operaciją – vedusiems netikėtą ligą; Nevedusiems – greitas vestuves; Būti pačiam operuotam – greit neteksi sveikatos ir turto.

Operetė

Operetę girdėti – greit būsi iškilmingame pokylyje; Operetę girdėti pritariant muzikai – didelį džiaugsmą; Į operete, eiti su jauna panele – didelę gyvenimo permainą.

Orarykštė

Orarykštę matyti – neturtingiems didelę laimę; Turtingiems – išgąstį dėl netikėtos nelaimės; Orarykštę matyti iš vakarų pusės – turtuoliams laimę, o vargšams – gerą uždarbį; Matyti orarykštę ties savo galva – netikėtą ligą.

Obelis

Obelis – sumanymas pavyks; Žydinti – gera žinia.

Obuoliai

Raškyti juos – džiaugsmas; Valgyti – meilės malonumai; Lupti – nusivylimas; Pjaustyti – išsiskyrimas su draugu; Rinkti – geri reikalai; Supuvę – pavojus.

Oda

Oda graži, skaisti – būsi mylimas; Susiraukšlėjusi – ilgai gyvensi.

Ola

Olą akmeninę matyti – saugokis kokios nors nelaimės; Ant olos ką nors galąsti – greit turėsi pribaigti kurį nors gyvulį.