Priekalas

Regėti jį – pralaimėjimas; Kalti ant jo – turėsi darbo bei triūso.

Prekijas

Būti juo – pasiturimas gyvenimas; Regėti jį arba kalbėtis su juo – byla; Sėklų prekiją regėti – susidursi su begėdžiais.

Priegalvis

Regėti jį – išsisukti iš didelės bėdos.

Prašymas

Klausyti jo – įgyti reikšmės; Atmesti -prarasti ką nors; Prašyti ko nors iš kito – didelius rūpesčius ir vargingą gyvenimą; Prašyti iš savo gimdytojų ko nors ir išprašyti – ko prašai, to negausi; Jeigu kas nors tave prašo – išdidumą ir garbe; Prašyti didelį turtuolį – saugokis, kad jis tavęs nenuvarytų į kalėjimą.

Praustis

Praustis švariame vandenyje – nenusakomą džiaugsmą; Praustis su pienu – moterims grožį; Vyrams – gėdą; Prausti kūdikį – nevedusioms sulaukimą kūdikio; Praustis ir nenusiprausti – saugokis limpamų ligų; Prausti dėmėtą veidą ir nenusiprausti – sunkią ligą.

Prakeikimas

Prakeikti ką – turi tvirtą širdį; Prakeiktam būti – išvengti didesnio pavojaus.

Praraja

Įkristi į ją – daug kliūčių; Negalėti iš jos išlipti – pateksi į blogą draugiją; Regėti ją – liga, nesisekimas.

Pragaras

Būti jame – laikinas reikalų pablogėjimas; Išsigelbėti iš jo – pavojaus išvengimas.

Potvynis

Jeigu sapnuojate miestą arba kaimą, apsemtą tamsiu nešvariu vandeniu – neišvengsite katastrofos, dėl kurios bus daug nelaimių; Sapnuoti, kad švariu vandeniu apsemti didžiuliai plotai – ramybė, gerovė, kuri ateis po beviltiškos kovos su likimu; Jeigu sapnuojate, kad potvynio metu išsiliejusios upės vanduo neša Jus kartu su nuolaužomis – liga arba svarbių reikalų žlugimas; Sapnuoti, kad …

Povas

Bernaičiui – graži sužadėtinė; Mergaitei – mylimasis; Susituokėliams – sekimasis.

Porcelianas

Regėti ją – tauravimas; sudaužyti – netikėtas nemalonumas.

Potfelis

Portfelis – neaiškaus dalyko paaiškėjimas; Pamesti jį – nemalonumas.

Popierius

Regėti jį – rūpesčiai; Rašyti jame – gausi nemalonių laiškų; Lakiojąs po orą – nusivylimas; Baltas – tavo nekaltumas paaiškės; Spalvotas – gera žinia; juodas – bloga žinia; Prirašytas – puolimai; Karpyti jį – išsiskyrimas; draskyti – pyktis

Popiežius

Ligoniui – palengvėjimas; Sveikam – naujos viltys.

Policija, policininkas

Policija (policininkai) – gali reikšti sapnuojančio žmogaus sąžinę, religinius įsitikinimus, taip pat gali būti įspėjimas kontroliuoti savo veiksmus; Jeigu sapnuojate, kad policija nori Jus suimti įtardama nusikaltimu, dėl kurio Jūs nekaltas – sėkmingai nugalėsite varžovus; Jeigu sapne Jus suima pagrįstai – atėjo sunkus gyvenimo periodas; Sapne regėti policiją, kuri Jus paleidžia sąlyginai – pavojs, susijęs …

Politikas

Sapne regėti kokį nors įžymų politiką – atsidursite tokioje situacijoje ir tarp tokių žmonių, kur veltui sugaišite laiką; Jeigu sapnuojate, kad įsivėlėte į politinius debatus – kažkokiais nesusipratimais ir bloga sveikata pasinaudos draugai, žinoma, ne Jūsų naudai; Mergina, sapne besidominti politikais – busite apsaugota nuo apgaulės.

Ponia

Ponia – santuoka; Išsipusčiusi – riejimasis ir nuliūdimas; Ponios draugija – liežuviai.

Plyta

Regėti krintančią – rūpesčiai; Dirbamą – nemalonios išlaidos; Nukrenta ant galvos – galite tikėtis migrenos priepuolio.

Pokylis

Eiti į jį – patirsi didelį malonumą ir džiaugsmą; Šokti jame – šviesi ateitis.

Plūgas

Plūgą matyti arba su juo arti – didelį pasisekimą; Su plūgu važiuoti – didelį pasisekimą darbuose.

Plunksnos

Juodos – nelaimė; Baltos – liksi apvalytas nuo įtarimų; Skraidančios – linkėjimų įvykimas; Plėšyti jas – pergalė.

Pluta

Plutą duonos valgyti ir nesuvalgyti – didelį pasisekimą ūkininkavime; Plutą minkštą valgyti – tinginystę ir pasileidimą; Plutą sudegusią valgyti – didelį nesumanumą darbuose; Plutą nešvarią matyti – nemalonumą tarp draugų.

Plikšala

Plikšala – venk slidžių įmonių.

Plėšikai

Regėti juos – patirsi nemalonumų per savo kaltę.

Plikė

Plikė – ankstyva senatvė.

Pleistras

Regėti jį – žala; Lipdyti jį prie žaizdos – pasiskubinsi ką gelbėti; Ant akies – dovanoji įžeidžiantiems tave.