Plaukti

Tyrame vandenyje – gyvenimas be rūpesčių; Drumstame – priešingumai; Plaukti ir prigerti – nelaimė.

Plauti

Plauti ką nors – švaros pamėgimą; Plauti grindis – greit susilauksi netikėtų svečių; Stiklinę plauti – pavyzdingą gyvenimą; Plauti nešvarius rūbus – visų nemalonumų nusikratymą; Plauti rūbus moteriai – džiaugsmas.

Pleiskanos

Pleiskanas galvoje turėti – didelius rūpesčius; Pleiskanas šukuoti – nemalonią naujieną; Labai daug pleiskanų galvoje matyti – didelį skurdą.

Plakimas

Regėti ką plakamą – pikti liežuviai.

Plaukai

Šukuoti juos – geras uždarbis; Nukirpti kam nors – mirtis šeimoj; Nusikirpti sau plaukus – reiškia rūpesčių pabaigą; Slenką – turto netekimas; Sušiurpinti – šeimos nesantaika; Šukuoti kitam – iš netyčių įgrįsti kam nors; Kasą plaukų regėti ją juokiasi iš tavęs; Pinti – nerimtai žiūri į rimtą dalyką; Dažyti plaukus – permainos gyvenime.

Pištalietas

Regėti ji – pyktis; Šauti juo – geri dalykai.

Pjauti, skersti

Pjauti, skersti be pasigailėjimo gyvulį – greit ko nors iš savo artimų neteksi; Skersti paukštį – saugokis nemalonių nuotykių; Skersti aviną – nusiminimą ir nemalonias bylas.

Pjūklas

Regėti jį – įvyks tavo troškimai; Pjauti – klotis.

Pirštinės

Pirštinės ant rankų – mandagumu pasieksi tikslą.

Pipirai

Valgyti – priešingumas; Grūsti ar malti – ūpas.

Pirkimas

Derėtis sapne perkant ar parduotat – ramybė, geri laikai.

Pirštas

Pamesti jį – nuostolis; Sužeisti – būsi gerbiamas ir mylimas; Turėti dailius pirštus – būsi gerbiamas.

Pinigai

Gauti jų – didelės išlaidos; Šunpinigių (netikrų pinigų) turėti – netekti palikimo; Rasti – laimingas lošimas; Skaityti – daug uždirbsi; Pamesti – nevaisingas darbas; Skolinti – rūpesčiai; Vogti pinigus – būsi primuštas.

Pintinė

Pintinė su gėlėmis – meilės laimė; Dyka – myli nemylimas; Pinti ją – ilgas kentėjimas.

Pilvas

Apvalus – greitai pereinantieji rūpesčiai; Išvirtas – gausus pelnas; Įdubęs – nerimas.

Pingvinai

Pingvinai sapne simbolizuoja žmones, t.y jums nemielus žmones.

Pingvinai ant ledo

Jei sapnuojate pingvinus ant ledo – kazkam jūs linkit nesėkmės ar tiesiog norit kad kažkam nepasisektu, nes pingvinai sapne simbolizuoja žmones, jums nemielus žmones.

Piktadarys

Regėti – meilės nemalonumai; Pagauti jį – pavojus.

Piktžolės

Piktžoles iš dirvos rauti – greitai teks turėti visokių nesusipratimų šeimoje; Piktžolių šaknis draskyti – blogų žmonių pašalinimą iš savo tarpo; Piktžolių krūmus rauti – sunkų ir nemalonų darbą; Būti piktžolių subadytam – saugokis neteisingų liežuvių.

Pilis

Regėti ją – norai įvyks; Gyventi joje – turėsi daug pinigų; Įeiti į vidų – priepuolis.

Piešiniai

Piešiniai – daug patirsi malonumo.

Pieva

Eiti ja – gera ateitis; Gulėti joj – malonus gyvenimas; Žalia – laiminga santuoka.

Pienas

Pirkti – džiaugsmas; Palieti – nuostolis dėl pasiskubinimo; Gerti jį – sulauksi sunkių dienų.

Piešimas

Piešti – pagarba; Regėti piešiantį – nauji sumanymai.

Piemuo

Ganąs gražius galvijus – laimingas gyvenimas; Liesus – šeimos prieauglis; Ganąs kiaules – nugalėti savo priešus.

Perlai

Perlus matyti arba juos čiupinėti – širdies skausmą; Perlus birančius matyti – greit turėsi didelių nuostolių; Perlus nupirkti – turtingumą ir džiaugsmą; Perlus parduoti – ašaras dėl turto; Matyti vagiant perlus ir negalėti sulaikyti vagies – didelį vargą; Matyti kokią nors ponią, pasipuošusią perlais – išdidumą.

Persikas

Valgyti jį – meilė; Regėti medyje – patirti pagundų; Raškyti – reikalų pasisekimas; Dalyti kitiems – geras priėmimas naujoj draugijoj.