Perlai

Perlus matyti arba juos čiupinėti – širdies skausmą; Perlus birančius matyti – greit turėsi didelių nuostolių; Perlus nupirkti – turtingumą ir džiaugsmą; Perlus parduoti – ašaras dėl turto; Matyti vagiant perlus ir negalėti sulaikyti vagies – didelį vargą; Matyti kokią nors ponią, pasipuošusią perlais – išdidumą.

Persikas

Valgyti jį – meilė; Regėti medyje – patirti pagundų; Raškyti – reikalų pasisekimas; Dalyti kitiems – geras priėmimas naujoj draugijoj.

Pergalė

Pergalę matyti – laimingą gyvenimą; Nugalėtam būti – nusiminimą; Nugalėti savo žmoną – didelį džiaugsmą.

Perkūnas

Perkūną trankantis girdėti – greitą oro pasikeitimą; Matyti perkūną trenkiant į medį – netikėtus nuostolius; Būti pačiam perkūno pritrenktam – netikėtą ligą arba skurdą; Matyti perkūno pritrenktą žmogų – saugokis netikėtos nelaimės.

Perėjimas

Regėti perint paukštį – be reikalo rūpintis.

Perekšlė višta

Perekšlę vištą matyti – didelį nepasitenkinimą gyvenimu; Perekšlę vištą kiaušinius dedant matyti – ramybė iki gyvos galvos; Matyti po perekšle višta viščiukus – didelį džiaugsmą; Perekšlę vištą nuimti nuo kiaušinių ir pastebėti viščiukus – saugokis netikėtos vagystės.

Pentiniai

Pentinus matyti arba pačiam juos nešioti – didelį džiaugsmą; Pentinus nulaužyti – laimės ir pagarbos netekimą; Pentinus pamesti – didelį nepasisekimą, o kariams gėdą.

Pelėda

Regėti ją – artimo žmogaus susirgimas; Ant stogo – namams nelaimė; Girdėti ją kuvėkčiojant – nelaimingas atsitikimas.

Pelenai

Barstyti juos – gedulas; Semti – lauk palikimo; Vaikščioti po juos – tavo godumas nebus patenkintas.

Pelėsiai

Pelėsiai – neturi, kas tau gera linki.

Pelkė

Regėti ją – tamsi ateitis; Braidžioti po ją – pavojai.

Pempė

Pempę matyti arba girdėti jos riksmą – gausi iš tolimų kraštų netikėtą ir liūdną naujieną; Pempę nušauti – už nusikaltimus papulsi į valdžios rankas; Pempę vaikant matyti – saugokis, kad nepapultum į blogų žmonių rankas; Daug pempių lekiant į šiltus kraštus maryti – oro pasikeitimą.

Peiliukas

Peiliukas – nepriteklius; Įsipjauti juo sutuoktinio ne ištikimumas.

Pelė, pelės

Sapne regėti pelę – nemalonumai, nenuoširdi draugystė, merginai sapnuoti pelę – klastingi priešai, galima ir apgaulė, kurią jie rezga; Natyti pelę ant drabužių – neišvenkait skandalo, kuriame atiteks pagrindinis vaidmuo – sapnuotojui; Balta – gera, laiminga santuoka ar tiesiog draugystė; Gaudyti peles – tavo sumanymai geri; cypianti (cypimas pelės) – apgaulės tikimybė, tave nori apvogti; …

Pečiai

Pečiais traukti – sunkų ir nemalonų darbą; Pečius kruvinus turėti – didelį vargą; Jeigu kas nors nukirto mentį – mirtį iš namiškių tarpo; Pečius sutinusius turėti – saugokis sunkaus darbo, kad nesusižeistum; Pečius stiprius turėti – turtingumą; Pečius nuleistus turėti – sunkų gyvenimą; Pečius sutriuškintus turėti – saugokis griuvėsių, kad jie tavęs neprislėgtų; Nukirstus pečius …

Pėdai

Regėti juos – sulauksi gerų laikų; Rišti – sėkmė, laimė; Kulti – pakvietimas.

Pavargėlis

Pavargėlį matyti – didelę ir netikėtą laimę; Pačiam pavargėliu būti – vargingą ateitį; Su pavargėliu ginčytis – didelius nesusipratimus; Duoti ką nors pavargėliui – didelį džiaugsmą; Daug pavargėlių matyti – nepasisekimą gyvenime ir didelį skurdą; Su pavargėliu juokauti draugų nusigyvenimą; Su pavargėliais šokti – laimingą ateitį.

Paveikslas

Regėti jį – džiaugsmas; Nukabinti – nedėkingumas; Sunaikinti – nelaimė; Regėti veidrodyje – liga.

Pažįstami

Regėti juos – slaptų troškimų įvykimas.

Pavardė

Girdėti savą – gera žinia; Regėti parašytą – įkliūsi į bylą.

Patiesalas

Regėti jį – būti pakviestam į svečius; Eiti juo – rasi kelią į pasisekimą.

Paukščiai

Tupį – gedulys; Skraidą – žinios; Gaudyti – pergalė, laimėjimas; Laikyti narvelyj – būsi gudresnis už kitus; Pjauti juos – nuostolis; Lesinti – susikviesti linksmą kompaniją.

Pasivaikčiojimas

Pasivaikščiojimas – gera klotis; Pasveikinti ką – neištikimumas.

Paštas

Paštą regėti – sutvarkyti savo reikalus.