Patalas, patalai

Patalą minkštą ir gražų matyti – gerą pasisekimą meilėje; Patalą nešvarų matyti – sunkias ligas; Merginoms patale gulėti – ištikimą meilę; Vyro patale merginai gulėti – didelę laimę santuokoj; Matyti lovą raudonu užtiesalu – laimingą ir naudingą ateitį.

Patarimas

Patarti ką kitam – byla, nemalonumai dėl mažmožio; Girdėti kitų patarimus – atsilygins tau nedėkingumu ar išaiškės apgavystė.

Pasiutimas

Pasiusti – laimė tais metais; Regėti pasiutusius – klaidingos žinios, melas.

Pasigėrimas

Degtinę gerti ir pasigerti – išduosi draugą, mylimąjį.

Paršiukas

Regėti jį – nuostabi laimė; Penėti – saugokis apgavikų; Keptas – skausmas.

Pasaga

Rasti – laimė; Regėti – kelionė; Pasakoti ką – tavim susidomės kas nors.

Pasakojimas

Pasakoti ar skaityti istorijas sapne – nesėkmė trumpalaikė.

Pasamdymas

Pasamdyti ką nors – netikėtą ir nemalonų susirišimą su blogais žmonėmis; Būti pačiam pasamdytam – sunkaus gyvenimo pradžią; Pasamdyti jauną merginą – nevedusiems susiradimas žmonos, o vedusiems šeimos padaugėjimą; Pasamdyti seną ir bjaurią bobą – didelę namų nelaimę.

Pasas

Pasas – nemalonumas kelionėj ar gatvėj.

Pardavimas

Derėtis sapne perkant ar parduotat – ramybė, geri laikai.

Parduotuvė

Parduotuvė su daugeliu pirkėjų – pelnas; Uždaryta – blogi reikalai, derėtis sapne perkant ar parduotat – ramybė, geri laikai.

Parkas

Vaikščioti po jį – nepriteklius; Vaikštote po gražiai sutvarkytą parką – malonus laisvalaikis; Sapne vaikščioti po parką su mylimąja – susituokę pajusite laimę ir ramybę; Sapne regėti nesutvarkytą, be žalumos parką – netikėta nesėkmė.

Parklupti

Parklupti ant kelių – didelį pažeminimą; Parklupusią moterį matyti – nemalonų nuotykį; Parklupusį elgetą matyti ir jį pakelti – didelį džiaugsmą; Parklupti ir neatsikelti – didelę nelaimę; Įpulti į duobę – nemalonias kalbas.

Papūga

Papūga – sukčiai tave apsuks; Kalbanti – liežuviai; Lesinti ją – vesti liežuvininkę.

Papuošalai

Būti jais pasipuošusiam – laimė; Auksinius papuošalus sapne nešioti – sveikata.

Papartis

Papartis – nekuklumas, nusikaltimas.

Paminklas

Paminklas – tavo darbas nueis niekais.

Pančiai

Pančius lininius matyti – neturtingiems gyvulių įgijimą, o turtingiems – gyvulių padaugėjimą; Geležinius pančius nešioti – didelį paniekinimą; Numesti nuo rankų geležinius pančius – išsigelbėjimas iš visų vargų; Būti geležiniais pančiais surakintam ir įmestam į kalėjimą – netikėtą įskundimą.

Palmė

Regėti ją – būsi vertinamas draugijoj.

Pamaldos

Būti jose – gauti gerą vietą.

Pamatas

Pamatą mūryti – tavo sugalvoti dalykai duos daug naudos; Matyti griūvantį pamatą – saugokis nelaimės.

Pametimas

Pamesti ką – veltui pasidarbuosi.

Pakulos

Pakulas verpti – sunkų, nenaudingą darbą; Pakulas suverptas parduoti – greit gausi pelningą darbą; Pakulas suverptas iškeisti – turtų padidėjimą.

Palaidoti

Palaidotam būti – netikėtą kalėjimą.