Palapinė

Palapinė – nepastovus gyvenimas.

Pakriūta

Uolota – nepriteklius; Apžėlusi žole arba samanomis – rimtis, pasitenkinimas; Apžėlusi krūmais – kliūtys; Nukristi nuo jos – saugokis pavojaus.

Pakrantė

Regėti ją – įvyks, ko ilgies; Vaikščioti po ją – rūpinasi tavimi.

Pakarti

Pakarti ką – nelaimė; Pasikarti – garbė; Regėti kariamus ar pakaruoklį – šundraugiai (netikri draugai).

Paklodė

Paklodė – susirgimas; Pakopos – iškilimas.

Paklysti

Paklysti kur nors – teks daug pergyventi visokių vargų ir nemalonumų; Paklysti miškuose – greit tą klaidą atitaisysi; Paklydus po balas braidyti – didelius sunkumus.

Pagimdyti

Kūdikį – panelėms didelę nemalonę iš vyrų, o vedusiai moteriai – didelį džiaugsmą; Ligoniui gimti iš naujo – didelę sveikatą; Vargšui žmogui iš naujo gimti- didelį pasisekimą gyvenime, turtuoliams – nuliūdimą ir nepasisekimus.

Pakai

Pakus nešti pilnus pinigų – tuščią svajonę; Popierių pakus nešti – didelį džiaugsmą; Kontrabandos pakus iš užsienio nešti – saugokis papulti į sunkius vargus; Būti policijos sulaikytam su pakais – saugokis nelaimių.

Padargai (ūkio)

Regėti juos – arti santuoka; Dirbti jais – gyventi be vargo.

Pačia, žmona

Su kūdikiu matyti – didelį džiaugsmą; Žmoną didelę ir storą turėti – tavo gyvenimas pagerės; Prie žmonos meilintis – laimingą ir gerą gyvenimą; Žmoną sumušti – greit neteksi savo vyriško būvio; Žmoną piktą ir nusiminusią matyti – saugokis keršto, kad nuo jo nenukentėtum.

Pabaisa

Pabaisą su daug galvų matyti – saugokis gyvulių, kad jie tavęs nesužeistų; Pabaisą išsižiojusią matyti – saugokis blogų žmonių, kad netektų nukentėti.

Pabėgimas

Pabėgti iš kalėjimo – greit išsisuksi iš bėdos; Palaidoti ką nors iš savo pažįstamų – saugokis, kad pats nenukentėtum.