Stirna

Regėti ją – pasisekimas; Nušauti – neapgalvotas padarymas; Šokaujanti – maloni draugija.

Stogas, čerpės

Stogas – apsauga, nepavojus; Būti ant stogo – patenkinimas, įtaka, reikšmingumas; Nusiristi nuo stogo – blogos naujienos ir nutikimai; Regėti dengiamą stogą įsimylėjusiems artimos vestuvės, vedusiems – vaikas; Regėti plėšiamą stogą – namų nelaimė; Liepsnojąs – įmonės pasisekimas; Paukščiai ant stogo – kelionė.

Stotis

Netikėtas aplankymas; Būti joj – kelionė.

Statula

Statula – maloni ateitis; Parversti – kliūtys.

Stebuklas

Stebuklą regėti – didelis apsigavimas.

Stiebas

Stiebas (laivo) – tavo gyvenimo kelias tiesus.

Sriuba

Srėbti ją – greit grįš laimė, virti – abejotinas pasisekimas, persūdyta – rūpestis, žuvies – džiova.

Srovė

Srovė – ginčai su aplinkiniais.

Stalas

Dengti jį – pralobsi; Nudoroti – neteksi uždarbio.

Stalius

Stalius – arti santuoka.

Statinė

Tuščia – nemalonumai; Pilna – turtas; Kiaura – nuostoliai; Be dugno – bergždžias darbas; Risti prieš save – geras uždarbis; Regėti daug statinių – turtas.

Spygliai

Spygliai gali reikšti nemalonią draugiją, skausmingą patirtį, pasipriešinimą; Jeigu sapnuojate spyglius, vadinasi, pirmauti gyvenime trukdys įvairūs sunkumai; Ypač didelius sunkumus ir kliūtis pranašauja spygliuota rožių gyvatvorė; Jeigu sapne matote iš po spyglių išlindusius žalius lapelius, – pavojingi įvykiai arba netikėta pažintis nesuteiks Jums laimės; Jeigu sapne spyglys įdūrė į pirštą, – turėsite nemalonumų arba apėmus …

Spyna

Spyna – santykiai su šykštuoliais.

Srautas

Platus – didelius darbus nuveiksi; Stovėti arba maudytis jame – greit pasveiksi; Bristi per jį – tikslą pasieksi; Tyro vandens – maloni ateitis; Sudrumstas – nuostoliai.

Spinta

Pirkti ją – tauravimas; Slėpti ką joj – būk kuklesnis.

Sportas, sportuoti

Sapnuoti, kad užsiimate sportu, yra geras ženklas ir reiškia išskirtinę sveikatą, dvasios stiprybę ir neabejotiną galimybę laimėti, sėkmę; Matyti sportinius žaidimus arba varžybas reiškia dvasios ramybę ir kovingumą.

Sprendimas

Girdėti jį – nuostoliai; Spręsti jį – saugokis ką nuskriausti.

Sostas

Sėdėti jame – pagarba ir turtas.

Sparnai

Sparnus turėti – didelį pasisekimą gyvenime; Sparnus turėti suplyšusius – netikėtą nelaimę; Gulbės sparnus matyti – didelį džiaugsmą.

Spąstai

Regėti juos – išvengti didelio pavojaus.

Snapas

Regėti jį – laimingas lošimas; Ilgą snapą regėti – nemalonumai svetimoje šeimoje.

Sniegas

Regėti jį – sąlygų atsimainymas; Braidyti po jį – įpulti į vargą; Regėti sningant – kliūtys; Tirpstąs sniegas – gera ateitis; Didelės sniego krūvos – laimė; Sniego Motiejus – būsi apviltas meilėj.

Sodas

Vaikščioti po jį – gyvenimas be didelių vargų.

Smilkalai

Smilkalus matyti arba su juo ką nors smilkinti – saugokis, kad ne – patirtum gėdos; Smilkalu rūkyti savo žmoną ar kitą kokį nors mylimą žmogų – didelę ištikimybe; Matyti smilkalu kunigą rūkant altorių – greit susirūpink būti religijos šalininku.

Smūgis

Smūgį gauti – nuostolis; Kitam suduoti – įstumti ką į nuostolį.

Smuikas

Smuiku griežiant girdėti – reiškia didelį nuliūdimą; Pačiam griežti smuiku – susirūpinimą; Matyti smuiko stygomis skambinant – malonumą ir džiaugsmą; Smuiką sapne parduoti – turto netekimą.

Smuklė

Smuklė – kukli laimė.