Smaugimas

Jei naktį prabundate nuo jausmo, kad esate smaugiamas – tai dažniausiai reiškia, kad kažkas su jumis pasielgė neteisingai.

Smegenys

Smegenis gyvulio matyti – saugokis visokių nelaimių; Smegenų netekti – netikėtą nelaimę; Gyvulio smegenis valgyti – silpną sveikatą; Kepti smegenis – ligą.

Smėlis

Smėlėtą lauką matyti arba jį dirbti – tuščią ir nepelningą darbą; Smėlį kasinėti – nuostolius; Vaisius į smėlį sodinti – sunkų gyvenimą.

Smėlys

Smėlys – nemalonus aplankymas; Sklaistyti jį – netikri santykiai.

Slėpynės

Slėptis nuo ko nors – būk visuomet pasirengus pasislėpti; Jeigu nuo tavęs kas nors slepiasi – niekad niekuo netikėk.

Sliekas

Slieką sapnuoti – nauja pažintis arba pelningas darbas; Daug sliekų sapnuoti – perspėjimas, kad nedraugai nori atimti Jūsų nuosavybę; Matyti slieką ar sliekus iš tolo – galite sulaukti pasiūlymo užimti pelningą ir garbingą vietą; Matyti sliekus ir jais bjaurėtis – teks imtis nemalonaus, rizikingo reikalo ar verslo; Jei slieko išsigąstate – nedidelė baimė; Rinkti sliekus …

Slyvos

Slyvas matyti – nelaimingą gyvenimą; Slyvas valgyti – nuliūdimas; Slyvas pardavinėti – turtingumą; Slyvas pirkti – nuostoliai; Slyvas žydinčias matyti – laimingą gyvenimą.

Skustuvas

Skustuvą matyti arba pirkti naują – saugokis susižeidimų ir nemalonumų; Skustuvą aštrinti – saugokis, kad tavo darbai neišeitų į aikštę ir netektų nukentėti; Matyti kitus skustuvu žaidžiant – saugokis blogų draugų.

Skylė

Apdare – skolos; Įlįsti į ją – pateksi į blogą draugiją.

Slenkstis

Peržengti jį – netrukus turėsi savus namus.

Slėnys

Vaikščioti po jį – troškimų įvykimas.

Skrybėlė

Skrybėlė nauja, graži – pagarba, padėka; Suplyšusi – pelno netekimas.

Skrynia

Pilna – įtikės tau slėpinį, tuščia – tuščia gaišatis, nešti ją – būsi vestuvėse.

Skundas

Skųsti ką – patirti džiaugsmo; Klausyti jo – reikalinga tavo pagalba; Skųstis – netekti turto; Skųsti kitą – apsukti ką.

Skruzdės

Mindžioti skruzdes – pakirsti savo laimę Jų apipultam būti – liga.

Skruostai

Riebūs, raudoni – gera ateitis; Nudažyti – gėda; sudraskyti arba sulysę – sielvartas.

Skolinimas

Skolinti ką iš kito – tavo troškimai neįvyks; Kitam – esi gerbiamas.

Skorpionas

Jei sapnuojate skorpionus – jūsų tariami draugai norės jus sukompromituoti ir jei sukliudysite jiems, sulauksite daug išpuolių; Jei jūsų zodiako ženklas – skorpionas ir jūs regite sapne skorpionus – reikalai klestės.

Skraidymas

Skraidyti toli – malonūs patyrimai, su sparnais – laimė.

Skriestuvas

Skriestuvas – gyvenimas neišeis iš paprastosios aplinkos.

Skiedros

Regėti jas – sutrukdyti nusikaltimą; Valgyti – sunki liga.

Skiepijimas

Skiepyti kokį nors medį – vedusiems gerą vaikų išauklėjimą; Nevedusiems – pasirūpinimą kitų reikalais; Skiepyti žmogų – pasirūpink apsisaugoti nuo visokių limpamų ligų; Mažus vaikus skiepyti – saugokis, kad ant tavo galvos kas nors nenukristų; Liesti skiepyti savo ranką – saugokis limpamų ligų.

Skėtis

Šilkinis – įgysi reikšmės; Suplyšęs – nemalonus apsigavimas.

Skerdimas, skersti, pjauti

Skersti (pjauti) be pasigailėjimo gyvulį – greit ko nors iš savo artimų neteksi; Skersti paukštį – saugokis nemalonių nuotykių; Skersti aviną – nusiminimą ir nemalonias bylas.

Skelbimas

Sapne regėti skelbimą – įspėjimas, jog turite ryžtingai apsispręsti dėl savo artimųjų, kad dėl Jūsų kaltės nenukentėtų jų interesai; Skaityti skelbimus – jums nepalankūs žmonės bus stipresni už Jus, dėl ko didelė tikimybė, kad nukentės Jūsų reikalai, prestižas; Jeigu sapnuojate, kad skaitote skelbimus, bet nerandate Jums reikiamo – tikėtinas lemiamas posūkis gyvenime, darbo ar gyvenamosios …

Skendimas

Skęsti ir nepaskęsti – didelį vargą ir sunkumus; Pačiam išsigelbėti iš prigėrimo pavojaus – gerą pasisekimą gyvenime; Matyti kitus skęstant – saugokis, kad tavas kas nors neįtrauktų į nemalonią bylą ir nenukentėtum.