Skendimas

Skęsti ir nepaskęsti – didelį vargą ir sunkumus; Pačiam išsigelbėti iš prigėrimo pavojaus – gerą pasisekimą gyvenime; Matyti kitus skęstant – saugokis, kad tavas kas nors neįtrauktų į nemalonią bylą ir nenukentėtum.

Skarda

Regėti ją – veltui ko laukti; Dirbti su ja – nereikalingi darbai.

Skauduolės

Ant kojų – reikalo nesisekimas; Ant pečių – pergalėsi priešus; Ant rankų – gedulas.

Skalbykla

Skalbyklą regėti – tavo plepumas pridarys tau rūpesčių.

Skambėjimas

Girdėti jį – naujiena; Skambinti – išgirsti nuostabią žinią.

Skalbėja

Skalbianti – neturėsi gero vardo.

Skalbimas

Skalbti – nelaimė, nuostoliai.

Skalbiniai

Džiaustyti juos – negeros naujienos (gali būti apie artimo žmogaus ligą); Regėti švarius spintoj – išteklius; Purvinus – vaidai; Skalbti – liežuviai ir negeros naujienos.

Skaitymas

Raštą – sėkmė; dienoraštį – geras gyvenimas; Knygas – dar daug privalai mokslo; Pasakoti ar skaityti istorijas sapne – nesėkmė trumpalaikė.

Siuvėjas

Regėti jį siuvant – pralobimas; Jo matuojamam būti – kam nors patiksi.

Skaitmenys

Regėti ar rašyti juos – geri reikalai.

Siurbelė

Regėti siurbėles – priešai nori Jums pakenkti; Sapne siurbėlės įsisiurbė į kūną – rimti pavojai; Sapnuoti, kad siurbėles naudojate medicininiams tikslams – šeimoje kažkas susirgs; Sapne regėti, kaip kiti naudoja siurbėles medicininiams tikslams – nesutarimai tarp draugų.

Sirgimas

Sergą tėvai – liūdesys; Vaikai – šeimos nemalonumai.

Sirupas

Sirupas – mesk troškimus.

Siūlai

Sapne regėti siūlus reiškia, kad sunkumai Jūsų gyvenime dar toli. Regėti juos – reikia turėti daugiau kantrumo; Skolinti siūlus – sėkminga naujo verslo pradžia; Sukti siūlus į kamuolį, reiškia norą nuslėpti negerus darbus, neištikimybę. Taip pat gali reikšti kelionę. Narplioti juos – būsi reikalingas kokio patarimo; Sunarplioti siūlai – painūs asmeniniai santykiai, pavydas; Nutraukti siūlai …

Sietas

Sietas – gyventi išlaidžiai; Sijoti ką – prašymas bus atmestas; Pirkti – nelaimė santuokoj.

Silkė

Silkė suvyniota – saugokis girtavimų.

Sėti

Sėti – turtas, regėti sėjant – sveikata.

Sidabras

Dideli sidabriniai pinigai – laimė; Maži – viena viltis neįvyks; Sidabriniai indai – geri reikalai.

Siena

Siena – nepergalėta kliūtis.

Serbentai

Valgyti – laimingas meilinimasis; Raškyti – džiaugsmas po skausmo.

Sesuo

Regėti ją arba šnekėti su ja – geri santykiai su artimaisiais.

Senolis

Regėti jį – laimėjimas, pergalė.

Septyni

Regėti šitą skaitmenį – laimė.