Švinas

Regėti jį – melagingas apskundimas; Lieti – laiminga santuoka.

Šviesa

Regėti ją – laimė; nešti – džiaugsmas; Toli šviečianti – gali turėti puikių vilčių, jūsų svajonės geros; gesinti – jūsų sumanymas blogas ar tiesiog Jūsų planai smerktini; regėti gesinamą šviesą – blogos žinios; Jeigu sapne matote neaiškią šviesą, vadinasi, siekiant tikslo Jus lydės nedidelė sėkmė; Sapne regėti gęstant paslaptingą šviesą reiškia blogą Jūsų reikalų baigtį; …

Šviesa lange

Tai vilčių išsipildymas, išsipildymas to į ką dedat labai didelis viltis.

Švilpimas

Girdėti švilpiant – dreba dėl tavęs; Švilpti – nepadoriai elgtis; Švilpti ir nešvilpti – patirsi nemalonumą.

Šūvis

Girdėti šaunant – įsimylėsi.

Šventasis

Šventąjį matyti arba su juo kalbėti – atsikelsi per rūpesčius iš vargų; Šventuoju pačiam būti – saugokis išdidumo, kad per jį nenukentėtum; Šventuosius giedant girdėti – didelį nesusipratimą savųjų tarpe.

Šventasis paveikslas

Regėti jį – džiaugsmas; Nukabinti – nedėkingumas; Sunaikinti – nelaimė; Regėti veidrodyj – liga.

Šunvyšnė

Sapnas reiškia, kad gerai apgalvoti veiksmai duos sėkmę versle; Aukštuomenės moterys turės varžovių, kurios veltui stengsis užkariauti gerbėjų širdis; Sapne gerti šunvyšnės gėrimą -  skurdas ir senos skolos, kurių negalėsite grąžinti.

Šuo

Regėti jį – pažinsi ištikimą žmogų, tiesiog reiškia gerus draugus; Žaisti su juo – susitaikymas, džiaugsmas; Jo užpuolimas – pavojus, iš “draugų” pusės; Įkandimas – susiriejimas dėl pinigų; lojimas – liga; Pasiutas – rūpesčiai; Susipjovę šunys – šeimos kivirčiai, juodas – nedėkingas draugas, baltas – maloni pažintis; Rišti jį – nori tave apvogti; Medžioklinis šuo …

Šuolis

Šuolis per bedugnę – kraujospūdžio sumažėjimas; Moterims gali būti kraujotakos sutrikimų menopauzės metu pasekmė.

Šungrybiai

Regėti juos – laimingesnis išstums tave iš vietos.

Šukuosena

Keisti šukuoseną (dažyti ar kirpti) – permainos gyvenime.

Šulinys

Regėti jį – gera ateitis; Įkristi į jį – lauk blogos ateities; Kasti – turėsi darbo; Gerti iš jo – geri reikalai; Pilnas vandens – nuostoliai; Be vandens – rūpesčiai; Semti iš jo – perdėjimas.

Šokimas

Šokti į vandenį – nori tave apgauti; Per griovį – apmokėsi skolas; Su gražia panele ar švankiu ponu – esi linkęs ar linkusi pavydėti.

Šonkaulis

Sulaužyti jį – bus tau kas dėkingas; Šukos – susiriejimas.

Šukavimas

Šukuoti juo plaukus – lauk svečių.

Šlubavimas

Šlubuoti – nepasisekimas; Matyti ką šlubuojant – patirti kokio nemalonumo.

Šluota

Nauja – netikri draugai; Sena – senų pažįstamų susitikimas; Statyti ją į kampą – neteksi vietos; Šluoti ja – neturtas; Šluoti pirkią – daug triukšmo dėl niekų.

Šmėkla

Šmėklą matyti – nuliūdimą ir išgąstį; Šmėklą baltą matyti – gerą ir laimingą nuotykį; Pačiam būti su šmėklos juodais rūbais – saugokis netikėtos mirties; Daug šmėklų maryti – nuliūdimą ir nemalonumus.

Šlakai

Šlakai – pamesi pinigus.

Šlapimas

Šlapimą sapnuoti – Jūsų reikalai nėra tokie blogi, kaip atrodo iš šono; Sapne regėti šviesų šlapimą reiškia, kad išsisuksite iš keblios padėties; Sapne matyti tamsų šlapimą – blogas ženklas; Šlapimą su pelenais sapnuoti – šeimos padidėjimas; Jeigu sapnuojate indą su šlapimu, – sveikatos pablogėjimas ir nervingumas; Šlapime matyti gyvius – saugokitės infekcijos; Netyčia šlapimą išpilti …

Šliurės

Avėti jomis – pavykusi santuoka; Adyti – pasitenkinimas; Suplyšusios – santuokos nesantarvė.

Šilkas

Pirkti – išteklius; Vilkėti šilkiniais – nuostolis.

Širdis

Širdį žmogaus matyti – didelį sunkumą; Širdį ligonio matyti – pasigailėjimą ir geraširdiškumą; Jeigu kas nors tavo širdį pervėrė – moterims širdies skausmus, o vyrams piktumą; Širdį matyti į daug gabalų suplyšusią – niekas negalės atitaisyti tau padarytos skriaudos; Širdį kraujuotą matyti – saugokis nepadorių žmonių.