Šieno kūgiai

Reiškia sunkų, bet naudingą darbą; Šieno kūgius krauti į vežimą ir vežti namo – didelį džiaugsmą; Kūgis šiaudų supuvusį matyti – didelius nuostolius; Kūgius matyti išdraskytus vėjo – naudingą darbą; Kūgyje miegoti – greit neturėsi gyvenamosios vietos; Matyti dobilų kūgius – gerus metus; Matyti rugių arba kviečių kūgius – ūkininkams didelį džiaugsmą, o šiaip žmonėms …

Šikšnosparnis

Šikšnosparnį gaudyti – pridarysi daug visokių nemalonumų; Šikšnosparnį juodą matyti – netikėtą vargą; Šikšnosparnį pagauti – greit pagausi vagilių; Jeigu šikšnosparnis nusileido ant tavo galvos ir pradėjo suktis į plaukus – saugokis nepadorių žmonių; Šikšnosparnį ką nors kandantį matyti – saugokis nepadorių moterų; Matyti degantį – nueis niekais visos viltys.

Šilas

Šilelį žaliuojantį matyti – didelį pasisekimą; Po šilelį sapne vaikščioti – laimingą ateitį.

Šienapjūtė

Šienapjūtę matyti – gerą ir laimingą ateitį; Šieną pjauti – greitai turėsi naudingą darbą; Šieną džiovinti – gerus ir naudingus metus; Šieną į vežimą krauti – turtų padaugėjimą.

Šienas

Šieną žalią matyti arba jį grėbti – gerą pasisekimą; Matyti pilną, vežimą šieno – iš tolimų kraštų gausi gerą naujieną; Sieną pjauti – sunkų, bet malonų darbą.

Šešėlis

Šešėlį savo matyti – išgąstis; Svetimą – esi bailus; Šešėlyj eiti – nusikratysi slegiančių santykių.

Šiaudai

Regėti juos – susidurti su kliūtimis; Degantys – nesirūpink be reikalo.

Šerkšnas

Šerkšnas ant stogų ir laukų – žlugusios viltys.

Šermukšnis

Šermukšnį matyti arba jo uogas valgyti – lengvabūdiškumą; Šermukšnio uogomis moteris arba paneles vaišinti – didelį nesusipratimą moterystėje; Nuo šermukšnio uogų susirgti – saugokis tau bloga linkinčių moterų.

Šaukštai

Regėti juos – būsi kur pakviestas.

Šeima

Regėti savą – svarbus šeimos įvykis.

Šauksmas

Šauksmas – saugok savo turtą.

Šaudymas

Regėti šaudant – turi gražų tikslą; Girdėti šaudant -  nesantaika šeimoje, barniai tarp įsimylėjusiųjų, taip pat nepasitenkinimą darbu ir nesėkmes; Šaudyti – džiuginančios žinios; Jeigu sapne į Jus šovė ir jaučiate, jog mirštate – laukite netikėto įžeidimo iš Įžūlių draugų; Jeigu išvengsite mirties staiga prabudę – susitaikysite su draugais.

Šakutės

Valgyti jomis – pavojus; Šalmas – turėsi galingą gynėją.

Šaltinis

Šaltinį (versmą) matyti arba iš jo gerti vandenį – ligoniams didelę, laimę, ir išgijimą, o sveikiems – nepaprastą sveikatą; Iš šaltinio purviną vandenį gerti – saugokis visokių prabėgančių nelaimių; Semti vandenį iš šaltinio ir skaniai jį gerti – visokius gerus pasisekimus.

Šarka

Regėti ją – būsi apvogtas.

Šaknys

Rauti jas – menkas pelnas.

Šaka

Žalia – laimė; Sausa – nelaimė.

Šakės

Mėšlo – turi eiti nemalonias pareigas; Šieno – turtas ir laimė.