Užtvanka

Užtvanką sapnuoti – ateinantys sunkumai praeis pro šoną.

Užuolaidos

Jas susapnuoti – laimė; Raudonos – tavo mintys išdavikės, taip negerai; Baltos – viltis, šiaip gerai, sėkmė; Gėlėtos – gyveni vien tik malonumui.

Užstatas

Gauti – dabartiniai veiksmai atneš sėkmę; Sapne duoti užstatą – esi lengvabūdis.

Užtėmimas

Mėnesio – neištikimumas, nedidelė nelaimė; Saulės – nuostoliai, vargas.

Užpuolimas

Būti užpultam – blogos žinios; Šiaip susapnuoti užpuolimą – nelaimė, nesėkmė dabrtiniuose reikaluose.

Užsikrėtimas

Sapne užsikrėsti kokia tai liga – prarasi nesąžiningai įgytą turtą, ar tiesiog kažkas pamėgins tai padaryt.

Užgesinimas

Užgesinti žvakę arba lempą – nusivylimas.

Užmušimas

Užmušti sapne ką nors – teks greit apginti savo nuomonę.

Užpakalis

Užpakalį savo matyti – ilgą ir laimingą gyvenimą; Gauti, mušti per užpakalį – netikėtą nelaimę.

Uždusimas

Uždusti sapne – išsisuksi iš keblios padėties.

Užgavėnės

Švęsti sapne – laukia skaudus nusivylimas; Blynus užgavėnių valgyti sapne – dabartiniai metai bus sėkmingi.

Utėlės

Turėti jų – nemalonus įvykis, pasibaigiąs geruoju; Labai didelės – pinigai, turtas.

Uždegimas

Lempą uždegti – netrukus nusimato iškilmės namuose; Žvakę – įsimylėsi; Uždegti degtuką – netikėtas malonumas.

Uraganas

Susapnuoti uraganą – rodo, kad šiuo metu esi bejėgis prieš likimą.

Urna

Šiaip urną susapnuoti – nemaloni žinia, gali būt ir apie kažkieno mirtį; Urną su pelenais – gaisras gali kilti.

Urvas

Eiti į jį – nematyti priešų spąstų; Ilgas ir tamsus – pavojus; Gyventi jame – didelė permaina.

Usnis

Rauti ją – ateina tavo rūpesčiams galas.

Uostas

Regėti jį – tolima kelionė, džiugios naujienos; Įplaukti į jį – rimtis ir laimė

Upė

Šiaip upę sapnuoti – turi daug galimybių, tik reik mokėt jomis pasinaudot; Skaidri upė – sėkmė; Plaukti laivu upe – gresia pavojus; Nepajėgti upės perbristi sapne – pavojus, liga; Maudytis joj – turtas; Įkristi į upe- nelaimė; Perbristi, pereiti per upę – kliūtis dabartines įveiksi; Perplaukti – tavo viltys išsipildys; Sapnuoti nedidelę sraunią upę – …

Upėtakis

Šiaip upėtakį sapnuoti – maloni žinia; Gaudyti – kažkuo netrukus susižavėsi; Valgyti – būsi nemandagus.

Uogienė

Valgyti ją – meilės smagumėliai; Regėti ją – plepalai, apkalbos.

Uogos

Valgyti – ašaras pakeis džiaugsmas, vaidai su namiškiais; Šiaip uogauti, rinkti – teks verkti; Raudonas rinkti – mirs artimas giminietis, juodas rinkti – sielvartas, valgyti baltas – pergalė, išsirpusias – sveikata, neišsirpusias – nesantarvė.

Uola

Regėti ją – darbas; Užkopti ant jos – troškimų įvykimas; Nuvirsti nuo jos – netekti draugų ir giminaičių; Labai aukšta – dideli sumanymai.

Uodai

Uodus susapnuoti – plepalai ir liūdesys; Jei sapne uodas įkanda – trumpai sunegaluosi.

Uodega

Turėti ją – laimė ir džiaugsmas; Šiaip uodegą sapnuoti – nemalonumai.

Ugnikalnis

Jeigu sapne matote ugnikalnį – pikti ginčai pakenks Jūsų reputacijai; Jeigu jauna moteris sapnuoja šį sapną – jos laukia dideli nemalonumai ir keblios situacijos.

Ugnis

Kurti ją – patirsi meilę; Gesinti – reikėtų dabartinius mesti savo sumanymus; Skaisčiai liepsnojanti – nesudrumstas džiaugsmas, reikalai klostysis gerai; Su dūmais – nelaimingas nesusipratimas; Degantį namą sapnuoti – gresia pavojus gyvybei; Šiaip ugnį sapnuoti – reiškia, kad dabartinės svajonės, viltys bus sunkiai įgyvendinamos.

Ungurys

Regėti jį – gera naujiena; Laikyti rankose – pateksi į keblią situaciją; Gaudyti ungurį – dabartinis tavo kelias neteisingas, reikėtų kažką keisti.

Ubagas

Tiesiog sapnuoti ubagą – ateityje laukia rūpesčiai; Ubagą į namus einantį matyti – apmaudas; Pačiam sapne ubagu būti – rūpesčiai, vargai susiję su šeima, artimais žmonėmis.