Viela

Rišti ją – turėsi rūpesčių; Ieškoti jos – piniginiai rūpesčiai; Apsipinti ja – pavojinga ateitis; Traukti – ilga byla.

Vežimas

Vežant matyti- turtų, padaugėjimas; Matyti pavirtusi vežimą – turtuoliams nuostoliai, o neturtingiems – geras uždarbis; Pilną rugių arba kviečių vežimą matyti – gerą derlių ir laime.

Vėžys

Regėti jį – turi netikrų draugų; Gaudyti vėžius – santuokos laimė; Valgyti – laimė visur kur.

Versmė

Tyro vandens – gyvenimo džiaugsmas; Nešvaraus – sunaikintos viltys; Gerti iš jo – gerai pasinaudosi laimingomis aplinkybėmis; Maudytis joj – atremsi neteisingą įtarimą, išdžiūvusi – blogi reikalai.

Vestuvės

Būti jose – nevedusiems arti vedybos ar tiesiog surasit gerą išeitį iš keblios padėties; Vedusiems – dažniausiai šeimos pagausėjimas nusimato – vaikai; Šokti jose – pasisaugok iš kitos lyties apkalbų; Sapne vestuvėse regėti daug žmonių – išgąstis; Regėti linksmas vestuves, bet jose nedalyvauti, reiškia gėdą ir sumišimą; Sapne regėti vestuvininkus prie altoriaus reiškia blogas naujienas …

Verpalas

Regėti – daug rūpesčių; Verpti – laimė meilėj.

Veršiukas

Esi pajuokiamas; Matyti papjautą – turi negerą sumanymą.

Velnias

Regėti jį – patirti pagundų; Kalbėti su juo – būsi sukčių apgautas.

Verkimas

Džiaugsmas; Regėti verkiantį – padarysi nemalonumą artimam asmeniui.

Veja

Žalia – susitikimas su mylimu asmeniu; Vaikščioti po ją – laidotuvės; Velėną jos plėšti – sveikata.

Vėjas

Jo ūžimas – nuotykis.

Vėliava

Regėti plevėsuojančią – didelis džiaugsmas.

Veidrodis

Žiūrėti į jį – nenaudingas nuotykis; Sudaužyti – atsisveikink su daugeliu vilčių.

Vėbras

Stropumas ir patvara aukštai iškels tave; Regėti arba vilkėti – turto padidėjimas.

Veidas

Regėti savo veidą veidrodyje – negalavimas; Išblyškus – liga; Bjaurus – rūpesčiai; Prausti jį – pasigailėsi ką padare; Regėti savo veidą vandenyj – ilgas gyvenimas, garbė.

Vaza

Su gražiomis gėlėmis – esi labai mylimas; Sudaužyti ją – neteksi draugo ar draugės.

Vaškas

Geltonasis – būsi apgautas; Baltasis – gera sveikata; Lydytas – nuostolis.

Varpymas

Lūkesčiai įvyks, bet ne tuojau.

Vartai

Vartai uždaryti – turi būti energingas; Atidaryti – tavo gyvenimas pabaigoj bus laimingas; Vartų atidarymas jėga – pasisekimas.

Varpai

Girdėti skambant jais – geros žinios.

Varpinė

Regėti ją arba joje būti – įsigysi ar turėsi priešų.

Varlės

Regėti jas – pasisekimas; Mušti – kenki sau pats; Valgyti – pasieksi aukštą būvį; Girdėti jų kurkimą – geros žinios.

Varnos

Skraidančios – arti kieno mirtis; Gaudyti – nesantaika; ant medžių – giminių susirinkimas; Vyti varną – sugausite vagį ar apgaviką; Merginą šis sapnas įspėja, kad jos mylimasis gali būti neištikimas; Girdėti varnų krankimą – nelaimė, blogos žinios; Apskritai varna sapne – nelaimės ir mirties pranašas, Jūsų laukia baimė, nedraugiški santykiai, ašaros, nuostoliai, tačiau varnas gali …

Vanduo

Palieti jį – klaida; verdąs – esi smarkus; Prigerti jame – patirsi didelę priespaudą; Maudytis – apsiginsi nuo priekaištų; Bristi per vandenį – išvengsi pavojaus; Vaikščioti po vandenį – nugalėsi visas kliūtis; Jo ūžimą girdėti – nuotykis kelionėje.