Ankštys

Gliaudyti jas – atradimas;

Tuščios – be reikalo išsigąsti.