Avys

Ganykloj – sveikata ir laimė;

Kirptos – pelnas;

Papjautos – skundas;

Baltos – ištikimi draugai;

Juodos – turi draugų veidmainių;

Šokinėjančios – esi malonus draugininkas.