Biliardas

Regėti jį – abejotini prasimanymai;

žaisti – pareigų apleidimas.