Brolis vienuolis

Šeimos laimė; skirtis su juo – laimingi atsitikimai;

Netekti jo – nerami ateitis;

Bartis su juo – bus nemalonumo

Jei sapnuojate vienuolį balta barzda – laukite naujienos.