Burokai

Balti burokai – laukia pavojai;

Geltoni burokai – persekiojimas;

Raudoni burokėliai – sveikata;

Matyti burokų lauką – sunkaus darbo rezultatai bus sėkmingi;

Sodinti burokus – pradėsite pelningą darbą;

Rauti ir valyti burokus – galite būti išjuokti apkalbėti;

Matyti burokų salotas – biznio reikalai bus sėkmingi;

Valgyti raudonus burokėlius – pateksite į malonią situaciją;

Šerti burokais galvijus – pasisekimas komercinėje veikloje.