Cerkvė

Cerkvę sapnuoti – puiki ateitis;

Cerkvėje sapne būti – bėdoje rasi užtarėją;

Cerkvėje giedant girdėti – išsipildys troškimai;

Sapne pro cerkvę praeiti – neatsargiai pasielgsi;

Cerkvės varpą skambant girdėti – atsitiks kažkas gero;

Cerkvės varpinę sapnuoti – reiškia gera ateitis laukia.