Choras

Chorą dainuojant girdėti – džiaugsmas;

Vaikų chorą sapnuoti – į tavo namus ateis šventė;

Girdėti bažnyčios chorą giedant – rasi nusiraminimą.