Čiuožinėjimas pačiūžomis

Čiuožinėti patiems ant ledo – pasisekimas darbuose; matyti kitus čiuožiant – tuščią laiko praleidimas; matyti baltai apsirėdžiusią merginą čiuožiant – netikėtą ir nekaltą meilę;

Čiuožiant per ledą biaurią bobą matyti – didelį nepasisekimą gyvenime; matyti storą ir gražų vyrą čiuožiant – moterims didelį džiaugsmą, o vyrams laimingą ateitį.