Derlius

Derlių gerą sapnuoti – dvasios ir kūno palaima, ramybė.