Duonkepis

Matyti jį – maisto pagerėjimą;

Su duonkepiu kalbėtis – gerus sumanymus;

Prašyti duonkepį duonos iškepti – maisto produktų perteklių;

Duonkepį išvaryti iš namų – turto praradimą.