Ėdžios

Matyti ėdžias arba ką nors ant jų dėti – ūkininkams gera pasisekimą, bet jei yra auginami gyvuliai gali reikšti gyvulių ligas, o šiaip žmonėms laimingą gyvenimą;

Matyti ant ėdžių žalią šieną – reiškia didelį džiaugsmą ir gerus pasisekimus;

Matyti daug visokių gyvulių iš ėdžių ėdant – saugokis visokių išnaudotojų;

Matyti gražią panelę, duodant arkliams ėsti – netekėjusioms panelėms greit vestuves, o vedusiems – gerų svečių susilaukimą.