Eikvojimas, švaistymas

Eikvoti sapne svetimą turtą ar pinigus – abejotina sėkmė ar pelnas, nauda.