Elementorius

Regėti jį – gauti aukštą pastovį;

Skaityti – pasigesti mokslo.