Fabrikas

Regėti jį – geras biznis, laimė ir sėkmė darbuose;

Fabriką turėti – atmesta meilė;

Jame dirbti – netikėti pinigai.