Fazanas

Regėti jį – mėgti gražiai pasirodyti;

Valgyti – geros vaišės; šiaip tai – labai geras ženklas.