Frakas

Būti frakuotam – pakvietimas į svečius ar solidus susitikimas.