Galvažudys

Galvažudžius matyti arba su jais kalbėtis – saugokis, kad nepapultum į nemalonias pinkles;

Jeigu vienas galvažudys užpuolė – pasitikėk savimi;

Būti galvažudžio nužudytam arba sužeistam – nuostolius ir nepasisekimą;

Jeigu žmogžudį užpuolei – saugokis nepadorių žmonių, kad nereikėtų su jais susikirsti;

Galvažudžius lendant pro langą matyti – saugokis vagių;

Nuo galvažudžių prie lango gintis – netikėtą susiginčijimą;

Daug galvažudžių einant matyti – netikėtą užpuolimą.